Synonyms Index

ā-mānasa-acalāt — až po horu Mānasa — SB 4.16.14
ananya-manasaḥ — bez odchýlení mysli — Bg 9.13
antaḥ-manasaḥ — vnitřní mysli — SB 3.5.45
anurakta-manasaḥ — jejichž mysli k Nĕmu byly silnĕ připoutané — SB 10.16.20
āsakta-manasaḥ — když se připoutali v mysli — SB 11.21.24
avāk-manasam — jež mysl a slova nedovedou popsat — SB 5.1.21
bhagna-manasaḥ — zoufalí — SB 8.6.36
eka-manasā — společnĕ s jednou myslí — SB 11.22.22
eka-manasaḥ — člověk s nerozpolcenou myslí — SB 3.25.32
ekāgra-manasā — s myslí zcela upřenou na lotosové nohy Pána — SB 7.9.7
hṛṣṭa-manasaḥ — se zcela uklidněnou myslí — SB 4.21.45
hṛṣṭa-manasau — velice potěšeni — SB 10.8.22
mahāmanasaḥ — Mahāmany — SB 9.23.2
manasā — soustředění mysli — SB 1.2.14
manasā — mysl — SB 1.5.6, SB 6.16.21
manasā — pomocí mysli — SB 2.1.18, SB 6.3.16
manasā — doprovázený myslí — SB 2.2.22
manasā — takovým uvažováním — SB 3.12.3
manasā — ze své mysli — SB 3.20.49
manasā — touto mentalitou — SB 4.12.9
manasā — pouhým rozjímáním — SB 5.7.14
manasā — svou myslí — SB 6.1.48, SB 10.14.2, SB 10.86.45
manasā — tímto chápáním — SB 7.7.32
manasā — mysli — SB 8.5.19-20
manasā — díky vyvinuté mysli — SB 8.6.11
manasā — svými myslemi — SB 10.43.33
manasā — ve svých myslích — SB 10.59.34
manasā — v jejich mysli — SB 10.71.34
manasā — svým srdcem — SB 10.81.26
manasā — prostřednictvím prvotní mysli — SB 11.21.40
manasā — spolu s myslí — SB 11.23.44
manasā — svou myslí, svým pouhým přáním — SB 12.10.32
mānasa — mysl — CC Ādi 2.117
mānasa — v mysli — CC Ādi 10.100
mānasā — jejíž mysl — SB 10.53.26
mānasā — její mysl — SB 10.53.31
mānasa-ākarṣi — přitahující mysl — CC Madhya 23.83
manasā aṁśena — podílející se mentální činností — SB 3.6.24
manasā api — byť jen v mysli — SB 5.10.18, SB 5.14.42
manasā api — ani plány vytvořené myslí — SB 9.24.60
mānasa-ayanau — společně na jezeře Mānasa — SB 4.28.54
mānasa-gaṅgā — Ganga z nebeských planet — CC Antya 16.146
mānasa-gaṅgāya — v jezeře jménem Mánasa-ganga — CC Madhya 18.32
manasā gatāḥ — pochopily — SB 10.46.4
mānasaḥ — v mysli — Bg 1.46
mānasaḥ — který má takovou mysl — Bg 6.37
mānasaḥ — mysl — Bg 18.51-53, SB 4.26.13