Synonyms Index

abhakṣyamāṇāḥ — nesežráni — SB 7.2.38
abhibhāṣyamāṇaḥ — tak oslovován (jako hluchý, němý a slepý) — SB 5.5.29
abhibhāṣyamāṇaḥ — oslovovaný — SB 5.9.9-10
abhibhūyamānāḥ — když jsou stiženi — SB 10.20.15
abhidruhyamāṇaḥ — zraňovaný — SB 5.26.17
abhimānaḥ — ješitnost — Bg 16.4
abhimānaḥ — nepravé ztotožňování se — SB 3.6.25
abhimānaḥ — falešné ego — SB 5.11.9
abhimānaḥ — falešné pojetí — SB 7.1.25, SB 7.1.25
abhimānaḥ — činnosti falešného ega — SB 11.12.19
abhimānaḥ — mylnĕ se ztotožňující — SB 11.28.16
abhimānāḥ — jejichž falešné ego — SB 3.32.10
abhimānāḥ — považující se za svébytné autority — SB 8.3.30
abhimanyamānaḥ — plný pýchy — SB 5.24.16
abhiniveśita-manāḥ — jeho mysl byla upřená — SB 5.8.27
abhipadyamānaḥ — pohybuje se — SB 5.21.3
abhīpsamānaḥ — kdo si přeje — SB 12.3.15
abhipūjyamānaḥ — uctívaný — SB 5.1.8
abhiṣṭūyamānaḥ — uctívaný — SB 5.3.16
abhivīkṣamāṇaḥ — viděl — SB 5.8.27
abhyajyamānāḥ — masírované — SB 10.41.26
ābrahmaṇaḥ — až po Brahmaloku — SB 3.11.22
acyuta-ātmanaḥ — jeho (krále Yudhiṣṭhiry), jehož samotným životem byl Pán Acyuta — SB 10.75.31
adbhuta-karmaṇaḥ — který jedná úžasně — SB 1.18.1
adbhuta-karmaṇaḥ — Jehož činy jsou úžasné — SB 6.17.27
adbhuta-karmaṇaḥ — Jeho, který koná úžasné činy — SB 8.12.31
adbhuta-karmaṇaḥ — jehož všechny činy jsou úžasné — SB 8.23.30
adbhuta-karmaṇaḥ — jehož skutky jsou úžasné — SB 8.24.1
adbhuta-karmaṇaḥ — jehož činnosti jsou úžasné — SB 11.3.28
adhimanyamānaḥ — ten, kdo uvažuje o nejvyšším cíli — SB 1.19.5
adhimathyamānaḥ — zažehnutý třením — SB 11.12.18
ahanyamānāḥ — aniž by je udeřil — SB 3.17.25
āhanyamānāḥ — mučeni — SB 5.26.32
āhariṣyamāṇaḥ — když chtěl donést — SB 5.8.12
āhata-pāpmanaḥ — její hmotné tělo bylo zduchovněno, zbaveno všech hmotných aspektů — SB 10.6.34
ahīyamānaḥ — neselhávající — SB 10.52.31
ajita-ātmanaḥ — která se neumí ovládat — SB 5.14.2
ajita-ātmanaḥ — toho, kdo je služebníkem svých smyslů — SB 7.6.6
ajita-ātmanaḥ — neschopného ovládat své smysly — SB 11.26.16
akarmaṇaḥ — než nečinnost — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — bez práce — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — nečinu — Bg 4.17
akhila-ātmanaḥ — Nadduše — SB 2.5.17
akhila-ātmanaḥ — Nadduše všech živých bytostí — SB 7.1.25
akhila-ātmanaḥ — která je Nadduší všech — SB 8.7.44
akhila-devatā-ātmanaḥ — ve kterém jsou zahrnuti všichni polobozi — SB 8.7.26
ākīryamāṇaḥ — zasypávaný — SB 10.55.25
ākramyamāṇaḥ — sužovaný — SB 11.7.37
ākṛṣṭa-manaḥ — jejichž mysl je přitahována — SB 5.17.13
akṛta-ātmānaḥ — ti, kdo nedosáhli seberealizace — Bg 15.11