Synonyms Index

acintya-mahā-śaktau — proti vlastníkovi nepochopitelné duchovní síly — CC Madhya 25.76
adhirūḍha mahā-bhāva — vysoce vznešená extatická láska — CC Madhya 14.165
adhirūḍha-mahābhāva — vysoce pokročilá extáze — CC Madhya 23.58
aho mahā-ātman — ó velký oddaný — CC Madhya 24.125
aspṛṣṭa-bhūri-māhātmyāḥ — jejichž vznešenosti se ani nedotknou — SB 10.13.54
aṣṭa-mahā-bhujaḥ — měl osm mocných paží — SB 6.4.35-39
ati-mahatā kālena — po dlouhé době — SB 5.17.1
baḍa mahānta — velký oddaný — CC Madhya 11.82
baḍa mahāśaya — vznešená osoba — CC Ādi 12.83
bhāva-samāhāra — nahromadĕní pocitů — CC Madhya 19.234
bhūta-mahā-īśvaram — vznešené postavení Nejvyšší Osoby, stvořitele hmotného svĕta — CC Madhya 25.39
bhūtānām mahatām — pěti hrubohmotných prvků — SB 3.26.23-24
cāri mahāntere — čtyřem velkým osobnostem — CC Madhya 11.226
caturdaśa- mahāratnaḥ — čtrnáct druhů bohatství — SB 9.23.30-31
devaḥ mahā-īśvaraḥ — Pán Śiva — SB 10.89.5
dui mahā-pātra — dva ctihodní úředníci — CC Madhya 16.113
dui mahāśaya — velmi vznešené osobnosti — CC Ādi 10.72
dui mahāśaya — dvĕ vznešené osobnosti — CC Madhya 13.62
ei mahā-prasāda — tohoto mahā-prasādam — CC Madhya 12.174
eka mahāprabhu — jeden Mahāprabhu neboli nejvyšší vládce — CC Ādi 7.14
gaṇa-saha mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Jeho společníky — CC Antya 7.63
gaṅgāra mahattva — oslavování matky Gangy — CC Ādi 16.56
jagannātha-māhāti — Jagannātha Māhāti — CC Madhya 15.19
jaya jaya mahāprabhu — všechna sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi — CC Madhya 1.273
kare mahā-andha — človĕka úplnĕ zaslepí — CC Antya 6.199
karena mahāprabhura nimantraṇa — zvou Śrī Caitanyu Mahāprabhua na obĕd — CC Antya 12.66
kari' mahā-bhakti — s velkou oddaností — CC Antya 16.114
kīrtana-mahattva — velikost saṅkīrtanu — CC Madhya 11.236
kṛpā-mahā-bala — jak velice mocná je milost — CC Madhya 14.16
kṛṣṇa-mahā-premera — extatické lásky ke Kṛṣṇovi — CC Madhya 6.11
kṛṣṇa-prema-mahā-dhana — nejvzácnĕjší poklad, lásku ke Kṛṣṇovi — CC Madhya 22.104
loka-pitāmahaḥ — praotec obyvatel všech planet — SB 3.10.1
mahā — mohutné — SB 4.14.44
mahā — velkým — SB 4.21.37, CC Ādi 5.27-28
mahā — velice — SB 6.12.5, CC Madhya 6.136, CC Madhya 9.297
mahā — balaḥ—nesmírně mocný Kaṁsaatha—takto — SB 10.1.69
mahā — plné — CC Madhya 20.79
mahā — vznešené — CC Madhya 22.75
mahā — nesmírnĕ velká — CC Antya 15.18
mahā — mocné — SB 10.65.10
mahā — složitého — SB 10.69.42
mahā — velkou — SB 10.72.9, SB 12.2.37
mahā — obrovské — SB 10.75.7
mahā — obrovský — SB 10.75.30, SB 10.89.53
mahā — nesmírná — SB 10.76.13
mahā — vynikající — SB 10.76.15