Synonyms Index

a-kāma-krodha-lobhatā — oproštĕnost od chtíče, hnĕvu a chamtivosti — SB 11.17.21
atipralobham — velice přitažlivý — SB 2.7.37
lobha — chamtivostí — Bg 1.37-38, SB 3.30.11, SB 9.8.25
lobha — žádostivost — SB 1.2.19
lobha — -chtíč po uspokojení smyslů — SB 1.6.35
lobha — chamtivost — SB 1.14.3, SB 3.25.16, SB 5.14.27, SB 10.4.27, SB 11.28.15
lobha — lakota — SB 1.15.37
lobha — chamtivosti — SB 5.11.16, CC Antya 3.60
lobha — dychtivá touha — CC Ādi 4.158
lobha — dychtĕní — CC Ādi 7.87
lobha — připoutanost — CC Madhya 1.204, CC Madhya 8.220, CC Madhya 9.227
lobha — dychtivost — CC Madhya 20.179
lobha — dychtivosti následovat — CC Madhya 22.155
lobha — chtivost — CC Antya 15.23
lobha — a chamtivosti — SB 11.7.29
lobha-abhibhūta — plna chamtivosti — SB 3.9.7
lobha-ādayaḥ — chamtivost a tak dále — SB 10.27.5
lobha-ādi — jako je chamtivost — SB 1.14.5
lobha ha-ila — byla touha po penĕzích — CC Madhya 20.15
lobha haila — začala jsem dychtit — CC Antya 3.256
lobha-mana — své chamtivosti — CC Madhya 3.82
lobhaḥ — toužení — SB 2.1.32
lobhaḥ — lakota — SB 3.9.6, SB 11.25.5
lobhaḥ — Chamtivost — SB 4.8.3
lobhaḥ — chamtivosti — SB 11.23.16
lobhāila — přemlouval jsem, aby se nechal zlákat — CC Madhya 15.138
lobhāilā — učinila jsi dychtivými — CC Antya 19.48
lobham — chamtivosti — SB 3.23.3
lobham — dychtivost — SB 4.24.66
lobham — chamtivost — SB 7.15.22, SB 8.20.25-29
lobham — jehož chamtivost — SB 10.51.49
lobhasya — chamtivost — SB 7.15.20
lobhāt — kvůli neukojitelným touhám — SB 7.6.11-13
lobhāt — kvůli chamtivosti — SB 9.13.5
lobhāt — z touhy — CC Ādi 1.6, CC Ādi 4.230
lobhāt — nebo kvůli chamtivosti — SB 10.24.11
lobhāt — z chamtivosti — SB 10.57.5
lobhāya — přitahuje — CC Antya 19.98
pralobhanaiḥ — různými svody — SB 7.9.55
pralobhaya — sváděj — SB 7.10.2
pralobhayan — lákající je na potravu — SB 7.2.50
pralobhayantīm — svůdná — SB 3.20.37
prema- -lobha — dychtivá touha po lásce — CC Ādi 4.136
surata-lobha — chtivé touhy po požitku — CC Antya 16.122
tṛṣṇā-lobha — dychtivost a žízeň — CC Madhya 21.132