Synonyms Index

avaloka-līlayā — laškovnými pohledy — SB 5.18.16
bāla-līlayā — dětství — SB 3.2.2
bālya-līlāya — při Jeho dĕtských zábavách — CC Ādi 14.6
caitanya-līlāya — v zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua — CC Ādi 17.309
caitanya-līlāya — v zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Antya 20.82
ei līlāya — v tĕchto zábavách — CC Madhya 8.205
eka līlāya — v jedné zábavĕ — CC Antya 2.169
eka-līlāya — v jedné činnosti — CC Antya 7.165
gaja-līlayā — hrající si jako slon — SB 3.13.33
gopa-līlāya — ze zábavy, kdy byl pasáčkem — CC Antya 19.12
īśvara-līlayā — svrchovanou vůlí Pána — SB 6.17.29
kanduka-līlayā — tím, jak si hrála s míčem — SB 8.12.22
līlayā — zábavy — SB 1.1.17
līlayā — projevením zábav — SB 1.10.24
līlayā — v podobě zábavy — SB 2.4.12
līlayā — během zábav — SB 3.2.30
līlayā — Jeho zábavami — SB 3.7.2
līlayā — velice snadno — SB 3.13.47, SB 4.7.46, SB 6.11.9, SB 8.10.56, SB 9.15.22
līlayā — při Své zábavě — SB 3.14.3
līlayā — hravě — SB 3.19.9, SB 7.8.29
līlayā — jako Svoji zábavu — SB 3.26.4
līlayā — jen jako zábavu — SB 4.16.22
līlayā — hrou — SB 5.9.18
līlayā — velice snadno, jako svou zábavu — SB 8.6.38
līlayā — v zábavě v podobě hry — SB 8.12.18
līlayā — zcela snadno — SB 10.11.51
līlayā — určená k zábavám — SB 10.12.18
līlayā — bĕhem zábavy — SB 10.15.34
līlayā — lehce — SB 10.25.28
līlayā — pro zábavu — SB 10.26.9
līlayā — jako zábavu — SB 10.33.19
līlayā — pod záminkou zábavy — SB 10.36.23
līlayā — jako by to byla hra — SB 10.37.14
līlayā — jako hra — SB 10.43.39
līlayā — jako kdyby to byla hra — SB 10.46.24
līlayā — jako hru — SB 10.57.15, SB 10.57.16, SB 10.58.45
līlayā — jako svou hru — SB 10.60.2
līlayā — jako svoji zábavu — SB 10.60.9
līlayā — jako zábavy — SB 10.63.27
līlayā — snadno, jako zábavu — SB 10.68.46
līlayā — na základĕ vlastní touhy — SB 11.18.36
līlāya — v zábavách — CC Ādi 3.32, CC Ādi 3.48, CC Ādi 5.150
līlāya — zábavami — CC Ādi 4.115
līlāya — prostřednictvím zábav — CC Ādi 6.8
līlāya — v zábavy — CC Madhya 7.111
līlāya — kvůli zábavĕ — CC Madhya 13.22
nānā-līlāya — v různých zábavách — CC Antya 12.65