Synonyms Index

akutaḥ-bhayāḥ — dobře chráněni — SB 1.18.42
akutaḥ-bhayāḥ — bez váhání — SB 4.18.32
akutaḥ-bhayāḥ — beze strachu — SB 10.37.27
akutaḥ-bhayaḥ — kdo se nebojí nikoho — SB 5.18.20
akutaḥ-bhayaḥ — beze strachu — SB 6.1.17
akutaḥ-bhayaḥ — prostý strachu za všech okolností — SB 11.12.15
akutaḥ-bhayam — život beze strachu — SB 1.12.28
akutaḥ-bhayam — bez všech pochyb a strachu — SB 2.1.11
akutaḥ-bhayam — nikoho se nebál — SB 3.17.22
akutaḥ-bhayam — nebojácně — SB 3.19.2
akutaḥ-bhayam — bez obav — SB 3.25.43
akutaḥ-bhayam — zbavující všeho strachu — SB 3.31.12
akutaḥ-bhayam — která je prostá všech hrůzostrašných nebezpečí — SB 5.6.9
akutaḥ-bhayam — útočiště nebojácnosti — SB 5.18.14
akutaḥ-bhayam — nebojácnost — SB 5.24.25
akutaḥ-bhayam — kde nikdy neexistuje strach — SB 7.10.47
akutaḥ-bhayam — zcela prosté strachu — SB 8.22.10
akutaḥ-bhayam — které zahánĕjí všechen strach — SB 10.17.24
akutaḥ-bhayam — naprosté osvobození od strachu — SB 10.70.35
akutaḥ-bhayam — beze strachu z čehokoliv — SB 11.7.25
akutaḥ-bhayam — zbaven veškerého strachu — SB 12.11.19
akutaḥ-mṛtyuḥ — nebojící se smrti od nikoho — SB 3.17.19
cakra-kūṭaḥ — která vláká živou bytost do koloběhu — SB 5.11.6
cāṇūraḥ muṣṭikaḥ kūṭaḥ — zápasníci Cāṇūra, Muṣṭika a Kūṭa — SB 10.42.37
citra-kūṭaḥ — Citrakūṭa — SB 5.19.16, SB 5.20.15
kutaḥ — kde je — Bg 2.66, Bg 4.31, SB 1.5.12, SB 5.4.7, SB 8.19.34, SB 12.12.53
kutaḥ — jak by bylo možné — Bg 11.43
kutaḥ — z jakého důvodu — SB 1.4.12, SB 10.86.42
kutaḥ — co říci — SB 1.18.19, CC Madhya 16.186
kutaḥ — kde je tam — SB 2.2.17
kutaḥ — co říci o jiných — SB 2.7.41
kutaḥ — proč — SB 3.7.6
kutaḥ — co říci o — SB 3.33.6, SB 8.9.4, SB 9.4.67
kutaḥ — natož aby viděli — SB 8.6.2
kutaḥ — odkudkoliv — SB 8.15.26
kutaḥ — co — SB 8.20.10
kutaḥ — kde by byla — SB 8.23.15
kutaḥ — jak tedy — SB 9.1.18
kutaḥ — odkud se line — SB 10.6.41
kutaḥ — mnohem ménĕ — CC Madhya 8.232, CC Madhya 9.121, CC Antya 7.29, SB 10.47.60
kutaḥ — nemluvĕ o — CC Madhya 18.125
kutaḥ — o co ménĕ — CC Madhya 22.19
kutaḥ — jak potom — SB 10.23.30
kutaḥ — natož — SB 10.32.19
kutaḥ — co potom — SB 10.60.39, SB 10.85.44
maṇi-kūṭaḥ — Maṇikūṭa — SB 5.20.3-4
niṣadhaḥ hema-kūṭaḥ himālayaḥ — tři hory, zvané Niṣadha, Hemakūṭa a Himālaya — SB 5.16.9