Synonyms Index

kuḍyeṣu — na stěnách — SB 3.33.17, SB 4.9.62
kuḍyeṣu — na zdech — SB 10.81.32