Synonyms Index

abhyalaṅkṛtām — bohatĕ ozdobené — SB 10.50.38
adhikṛtam — ovládaná — SB 3.15.26
agha-niṣkṛtam — odčinění za jeho hříšné činy — SB 6.2.13
aja-vega-niṣkṛtam — neschopnost uniknout moci času — SB 8.8.21
akṛta-sukṛtam — kdo nikdy nevykonal žádné zbožné činnosti — SB 5.8.20
akṛtam — nestvořený — SB 5.25.9
ākṛtam — původní zdroj zlata (zlatý důl) — SB 8.12.8
alaṅkṛtām — ozdobené — SB 1.11.15
alaṅkṛtām — ozdobená šperky — SB 4.24.11
alaṅkṛtām — ozdobeného — SB 10.78.15
alaṅkṛtām — vyzdobeného — SB 10.83.36
alaṅkṛtam — ozdobené — SB 3.21.42-43, SB 4.9.56, SB 10.2.7
alaṅkṛtam — ozdobený — SB 3.23.14-15
alaṅkṛtam — ozdobeného šperky — SB 7.5.19
alaṅkṛtam — nádherně ozdobené — SB 8.2.9-13
alaṅkṛtam — ozdobenými — SB 10.69.12
alaṅkṛtam — ozdobeného — SB 10.71.30
aṅgīkṛtam — přesto přijímaný védskou literaturou — SB 5.18.5
aṅkīkṛtām — sedící na jeho klíně — SB 6.17.4-5
apakṛtam — toho, jenž jednal nízkým způsobem — SB 1.7.42
apakṛtam — špatně se chovali — SB 1.18.40
apakṛtam — přečin byl spáchán — SB 11.26.17
asaṁskṛtam — nehlazený — SB 3.21.45-47
asat-kṛtam — bez úcty — Bg 17.22
asat-kṛtām — nesprávně jednal s — SB 1.14.42
atīrthī-kṛtam — nevĕnované vhodnému příjemci — SB 11.11.19
ātma-kṛtam — který on sám spáchal — SB 1.19.1
ātma-kṛtam — Mnou spáchaný — SB 3.16.4
ātma-kṛtam — vykonané tebou — SB 8.7.32
ātma-kṛtam — jím vykonaných — CC Madhya 6.261
ātma-kṛtam — které sám vytvořil — CC Antya 9.77
ātma-kṛtam — jím samotným vytvořené — SB 10.14.8
āviṣkṛtam — zjevená — SB 4.30.27
āviṣkṛtam — je vyjeveno — SB 12.13.18
avyākṛtam — neměnné duchovní nebe — SB 3.32.9
avyākṛtam — bez vychýlení — SB 4.24.29
avyākṛtam — původní neprojevená podoba přírody — SB 12.4.19
avyākṛtam — neprojevené — SB 12.7.18
avyākṛtam — neprojevený stav hmotného stvoření — SB 12.11.13
bahiḥ-kṛtam — vyloučena — SB 10.74.36
bahu-māna- puraskṛtam — vzdávající mu velkou úctu — SB 9.21.9
duṣkṛtām — ničemů — Bg 4.8
duṣkṛtām — darebáků — CC Ādi 3.23
duṣkṛtam — který páchal hříšné činy — SB 6.2.27
duṣkṛtam — špatné reakce — SB 10.49.21
hari-kṛtam — byla Kṛṣṇou provedena — SB 10.12.41
hari-kṛtam — konané Pánem Harim — SB 10.14.59
hṛdī-kṛtam — kdo vstoupil do srdcí — CC Ādi 4.153
hṛdī-kṛtam — vzatého do srdce — SB 10.82.39
jaḍīkṛtam — byl poblouzněn — SB 8.12.35