Synonyms Index

abuddhi-kṛtaḥ — dělá hlupáka — SB 3.10.17
adharma-kṛtaḥ — ten, kdo jedná bezbožně — SB 1.17.22
adhikṛtaḥ — obývané — SB 3.5.8
adhikṛtaḥ — právoplatná — SB 10.47.27
ahaṅkṛtaḥ — falešného ega — Bg 18.17
alaṅkṛtāḥ — ozdobené — SB 4.3.12, SB 10.69.28
alaṅkṛtāḥ — byly ozdobeny — SB 10.42.33
alaṅkṛtāḥ — ozdobenými — SB 10.45.27
alaṅkṛtāḥ — ozdobení — SB 10.58.49, SB 10.84.45
alaṅkṛtaḥ — ozdobený šperky — SB 6.14.33
alaṅkṛtaḥ — s různými šperky — SB 7.13.41
alaṅkṛtaḥ — nádherně ozdobená — SB 8.2.7
alaṅkṛtaḥ — pěkně oblečený v čistých šatech s ozdobami — SB 10.5.1-2
alaṅkṛtaḥ — ozdobený — SB 10.65.32, SB 10.79.32
anahaṅkṛtaḥ — bez pýchy či falešné prestiže — SB 6.1.56-57
anahaṅkṛtaḥ — bez falešného ega — SB 11.9.30
anugrahaḥ kṛtaḥ — tím vám prokázal velké dobrodiní — SB 10.10.40
asaṁskṛtāḥ — nečištĕné — SB 10.20.16
asaṁskṛtāḥ — neočištĕní védskými obřady — SB 12.1.40
asat-kṛtaḥ — vystaven neuctivému jednání — Bg 11.41-42
asat-kṛtaḥ — uražen — SB 3.1.14
asat-kṛtaḥ — uražený — CC Madhya 19.200
asat-kṛtāḥ — neprokázali patřičnou úctu — SB 3.16.4
asat-kṛtāḥ — uražení — SB 4.14.30
ātma-kṛtaḥ — který dal toto tělo — SB 9.18.43
avikṛtāḥ — ve skutečnosti nerozdělené — SB 10.3.15-17
aviveka-kṛtaḥ — činěné v nevědomosti, bez zralého uvážení — SB 6.17.30
bahiḥ-kṛtaḥ — vyloučený — SB 10.74.35
bhaktaḥ prākṛtaḥ — materialistický oddaný — SB 11.2.47
bhasmī-kṛtaḥ — promĕnĕná v popel — SB 10.51.33
cīrṇa-niṣkṛtāḥ — ti, kdo vykonali správný druh odčinění — SB 6.1.19
cittī-kṛtaḥ — se soustředěnou myslí — SB 4.1.28
deha-kṛtaḥ — otce — SB 4.3.13
deha-kṛtaḥ — kvůli hmotnému tĕlu — SB 12.5.7
deva-kṛtaḥ — stvořená svrchovanou vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.20.13
deva-ṛṣi-satkṛtaḥ — ctěná velkými světci a polobohy — SB 9.22.44-45
dhik-kṛtaḥ — odsouzená — SB 7.8.53
īśa-kṛtaḥ — zařízeno prozřetelností — SB 9.18.20-21
kāt-kṛtaḥ — nevhodně přijatý — SB 6.7.11
kṛtaḥ — učinil — SB 1.2.5
kṛtaḥ — vykonával — SB 1.17.17
kṛtaḥ — tebou položená — SB 2.1.1
kṛtaḥ — přijal — SB 2.9.30
kṛtaḥ — stvořitele — SB 3.12.27
kṛtaḥ — když tak činil — SB 3.12.52
kṛtaḥ — bylo učiněno — SB 3.16.16
kṛtaḥ — udělená — SB 3.22.7
kṛtaḥ — bylo činěno — SB 3.23.54
kṛtaḥ — vykonáno — SB 3.23.55
kṛtaḥ — uplatněné — SB 3.25.20