Synonyms Index

askhalatā — aniž by Mu bylo bráněno — SB 2.7.40
askhalatā — bez překážek — CC Madhya 24.21
askhalayatām — zakázali — SB 3.15.30
asya khalasya — tohoto záštiplného démona — SB 10.12.28
āyasa-kīla-śṛṅkhalaiḥ — se silnou konstrukcí pobitou železnými hřeby a zajištěné železnými řetězy — SB 10.3.48-49
baddha-ulūkhalam āmantrya — poté, co si vyžádali svolení Nejvyššího Pána, jenž byl připoután k dřevěnému hmoždíři — SB 10.10.43
dhoyā-pākhalā — mytí a čištĕní — CC Madhya 12.203
durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ — pouta rodinného života, jež je tĕžké překonat — CC Ādi 4.180, CC Antya 7.44
geha-śṛṅkhalāḥ — pouta rodinného života — SB 10.32.22
khala — dravá — SB 4.7.28
khala — zlomyslné démony — SB 10.16.6
khala — zlomyslných — SB 10.16.33
khala — ničemů — SB 10.27.5
khala — zlomyslných osob (jako byl Karṇa) — SB 10.49.4
khala — zlotřilé — SB 10.70.27
khala — zlotřilých — SB 10.84.18
khala-dava-dahanaḥ — hubitel podlých osob jako například Rāvaṇy, podobný požáru polykajícímu les — SB 9.10.4
khala-nigraheṇa — zabitím jednoho nepříjemného démona — SB 6.13.8-9
khala-prahāṇaye — k zabíjení záštiplných nepřátel — SB 9.5.9
khala-samudaya — závistiví darebáci — CC Madhya 25.283
khala-yonayaḥ — narození v dynastii zlých bytostí, démonů — SB 8.23.7
khalaḥ — podlý — SB 1.7.37
khalaḥ — zlý — SB 4.14.10, SB 10.1.35
khalaḥ — zlí (téměř všichni) — SB 5.18.9
khalaḥ — nejpodlejší darebák — SB 7.8.48
khalaḥ — krutý Kaṁsa — SB 10.4.7
khalaḥ — krutý — SB 10.4.16, SB 10.38.42
khalaḥ — protože byl zlý a nečistý — SB 10.7.31
khalaḥ — ničemný — SB 10.12.16
khalaḥ — osel — SB 10.15.30
khalaḥ — zlotřilý — SB 10.67.6
khalāḥ — zlomyslní — SB 8.15.22
khalāḥ — zlí — SB 10.16.56
khalāḥ — zlotřilí — SB 10.68.33
khalāḥ — krutí lidé — SB 11.5.9, SB 11.21.30
khalaiḥ — pro ty, kdo závidĕjí — SB 10.60.54
khalam — krutého — SB 4.13.42
khalān — zlostní — SB 10.58.33
khalānām — závistivých — SB 1.17.9
khalānām — neoddaných — SB 10.2.29
khalānām — zlotřilých — SB 10.27.7
khalānām — zlomyslným — SB 10.30.21
khalānām — nenávistných — SB 10.69.17
khalapānaḥ — Khalapāna — SB 9.23.6
khalāya — závistivým — SB 3.32.39
mekhalā — pás ze slámy — SB 7.12.4
mekhalā — pás — SB 8.20.32-33, SB 11.17.23
mekhalā — a její opasek — SB 10.33.13
mekhalā — vybavený posvátným pásem — SB 11.27.36
mekhala — s opaskem studenta — SB 10.88.28