Synonyms Index

* karma — plodonosnými činnostmi — CC Madhya 19.167
abhyudaye ca karmaṇi — a při obětním obřadu, kdy jsou obětiny nabízeny předkům a polobohům — SB 6.19.26-28
adbhuta-karmaṇā — tím, Jehož skutky jsou nadlidské — SB 1.8.46
adbhuta-karmaṇā — jehož činnosti jsou úžasné — SB 10.16.64, SB 10.36.16
adbhuta-karmaṇaḥ — který jedná úžasně — SB 1.18.1
adbhuta-karmaṇaḥ — Jehož činy jsou úžasné — SB 6.17.27
adbhuta-karmaṇaḥ — Jeho, který koná úžasné činy — SB 8.12.31
adbhuta-karmaṇaḥ — jehož všechny činy jsou úžasné — SB 8.23.30
adbhuta-karmaṇaḥ — jehož skutky jsou úžasné — SB 8.24.1
adbhuta-karmaṇaḥ — jehož činnosti jsou úžasné — SB 11.3.28
akarma — nečin — Bg 4.16, Bg 4.18
akarma — osvobození od plodů jednání — SB 8.1.14
akarma — neschopnost konat tyto povinnosti — SB 11.3.43
akarma — neplnĕní předepsaných povinností — SB 11.7.8
akarma-hetum — příčina ukončení plodonosných činností — SB 5.6.14
akarma-kṛt — aniž by něco dělal — Bg 3.5
akarma-kṛt — nevykonávající žádné činy — SB 6.1.44
akarma-kṛt — bez činnosti — SB 6.1.53
akarmakaḥ — aniž by byl ovlivněn — SB 2.10.36
akarmakaḥ — nevhodný pro správné jednání — SB 11.21.9
akarmakam — kterého nelze dosáhnout materialistickými činnostmi — SB 8.21.2-3
akarmakam — nelze je použít k obětování při obřadu śrāddha — SB 9.6.8
akarmakam — bez úsilí — SB 11.8.4
akarmaṇaḥ — než nečinnost — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — bez práce — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — nečinu — Bg 4.17
akarmāṇam — beze spěchu — SB 3.25.6
akarmaṇi — v neplnění předepsaných povinností — Bg 2.47
akarmaṇi — v nečinu — Bg 4.18
akarmasu — hříšnými činnostmi — SB 11.19.45
aniṣṭakarmā — Aniṣṭakarmā — SB 12.1.26
anukarma-cetaḥsu — jejichž srdce lpí na plodonosných činnostech — SB 4.6.49
ānuṣaṅga-karma — druhotná činnost — CC Ādi 4.14
anya-karmaṇām — činností jiných osob — SB 10.24.14
āpanāra karma-doṣa — to je výsledek Mého vlastního osudu — CC Antya 19.50
apāra-karmaṇaḥ — toho, Jehož činnosti jsou neomezené — SB 3.13.45
asat-karmabhiḥ — s dočasnými plodonosnými činnostmi — SB 6.5.11, SB 6.5.12, SB 6.5.13
āścarya-karmaṇe — jehož činnosti jsou úžasné — SB 8.3.8-9
aśeṣa-karmarṇām — a nekonečnĕ mnoha dalších zbožných činností — SB 10.22.20
ātma-karma — přisouzené zaměstnání — SB 3.5.9
ātma-karmabhiḥ — podle výsledků své karmy (plodonosných činností) — SB 6.14.55
autthānike karmaṇi — při obřadu utthāna — SB 10.7.8
avasita-karma-nirvāṇa-avasaraḥ — Mahārāja Bharata, který zjistil, že nastal čas, aby se rozloučil s královským bohatstvím — SB 5.7.8
avyakta-karmaṇaḥ — jehož činnosti nikdo nezná — SB 8.7.35
basta-karma — kozlovo chování — SB 9.19.7
bhagavat-karma-śīlaḥ — pohroužený v činnostech určených k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.20.31
bhāla karma — dobrou práci — CC Madhya 12.117
bhartṛ-karma-niṣpattim — úspěšné završení díla jejich pána — SB 5.9.14
bhīma-karmā — ten, který koná skutky vyžadující obrovskou sílu — Bg 1.15
bhūri-karmaṇā — který dokážeš mnoho úžasných činů — SB 8.22.6-7