Synonyms Index

ajñānām — hloupých — Bg 3.26
ajñānām — nevědomých — SB 6.4.12
ajñānam — nevědomost — Bg 5.16, Bg 13.8-12, Bg 16.4, SB 1.8.48, SB 9.7.25-26
ajñānam — hloupost — Bg 14.16, Bg 14.17
ajñānam — nevědomosti — SB 7.13.22
ajñānam — což není nic jiného než trvalá nevědomost a temnota — SB 9.9.48
ajñānam — pošetilost — SB 11.22.13
ajñānam — nevĕdomost — SB 11.28.33, SB 12.6.7
akuṇṭha-jñānam — dokonalé poznání — SLOKA 1b
astra-jñānam — vojenské umění — SB 9.22.38
jñānam — čisté vědomí — Bg 3.39
jñānam — do poznání — Bg 4.34
jñānam — fenomenální poznání — Bg 7.2
jñānam — jejich poznání — Bg 13.3
jñānam — transcendentální poznání — SB 1.5.12, SB 1.5.39, SB 1.12.3, SB 1.15.30, SB 4.16.25, SB 8.14.8, SB 8.17.10, SB 11.28.18, SB 12.12.53
jñānam — poznání (seberealizace) — SB 1.16.26-30
jñānam — rozvoj transcendentálního poznání — SB 2.5.16
jñānam — získané poznání — SB 2.9.31
jñānam — moudrosti — SB 3.31.27
jñānam — plné poznání — SB 4.29.36-37
jñānam — nejvyšší poznání — SB 5.12.11, SB 8.24.52
jñānam — důvěrné poznání — SB 7.6.28
jñānam — úplné poznání Transcendence (Brahmanu, Paramātmy a Bhagavāna) — SB 7.10.43-44
jñānam — toto transcendentální poznání — SB 10.3.44
jñānam — spekulativní poznání — CC Madhya 22.19, CC Madhya 22.146
jñānam — vĕdomí — SB 10.20.41, SB 11.7.39
jñānam — projeví se poznání — SB 11.13.6
jñānam — poznání výše uvedených prvků podle individuálních příznaků — SB 11.16.37
jñānam — toto poznání i způsob jeho dosažení — SB 11.19.1
jñānam — cesta filosofie — SB 11.20.6
jñānam — rozvoj poznání — SB 11.20.31
jñānam — duchovní duše, vlastník poznání — SB 11.22.19
jñānam — pozorovatel — SB 11.24.2
jñānam — (jež má) vĕdomí — SB 11.24.4
jñānam — Absolutní Pravda — SB 12.4.23
jñānām — ti, kteří mají zkušenost s — SB 1.1.19
jñānam advayam — shodné poznání — CC Madhya 25.132
kriyā-jñānam — umění provádění obřadů — SB 9.22.38
parijñānam — pravé poznání — SB 11.21.15
rasa-jñānām — kdo znají chuť nálad — CC Madhya 25.152
sa-vijñānam — pro praktické uplatnění — SB 4.17.5
sa-vijñānam — společnĕ s přímou realizací — SB 11.5.12
tattva-vijñānam — skutečná realizace — SB 2.9.32, CC Ādi 1.52, CC Madhya 25.109
vijñānam — duchovním poznáním — Bg 7.2
vijñānam — moudrost — Bg 18.42
vijñānam — vědecké — SB 1.2.20
vijñānam — zvláštní poznání — SB 3.6.26
vijñānam — zjišťuje — SB 3.26.29
vijñānam — transcendentální poznání — SB 10.2.35