Synonyms Index

advaya-jñāna — poznání prosté protikladů — CC Ādi 2.65
advaya-jñāna — nedvojného poznání — CC Madhya 22.7
advaya-jñāna-tattva — Absolutní Pravda bez duality — CC Madhya 20.152
advitīya-jñāna — nejvyšší, nedvojný — CC Madhya 24.73
aiśvarya jñāna — znalost majestátu — CC Antya 7.35
aiśvarya-jñāna haite — než transcendentální láska na úrovni majestátu — CC Antya 7.45
aiśvarya-jñāna-hīna — prostá úcty — CC Madhya 19.193
aiśvarya-jñāna-hīna — bez znalosti majestátu — CC Antya 7.41
aiśvarya-jñāna-miśrā — poznání o Kṛṣṇovi smíšené s uctivým postojem — CC Madhya 19.192
aiśvarya-jñāna-prādhānye — při převládající bázni a úctĕ — CC Madhya 19.194
aiśvarya-jñāna-yukta — s pochopením majestátu — CC Antya 7.26
ajñāna — nevědomostí — Bg 16.13-15
ajñāna — nevědomosti — Bg 18.72
ajñāna — nevědomost — SB 1.13.45, SB 3.7.7, SB 3.12.2
ajñāna — nevĕdomosti — CC Ādi 1.88-89, CC Ādi 3.59, SB 11.30.36
ajñāna — nevĕdomost — CC Ādi 2.96
ajñāna — v nevĕdomosti — CC Antya 2.99
ajñāna — projevující se z nevĕdomosti — SB 10.14.26
ajñāna — z nevĕdomosti — SB 10.54.49
ajñāna- -ādi — nevĕdomosti a tak dále — CC Ādi 1.107
ajñāna- bandhanāt — z nevědomosti všeho druhu, zejména tělesného pojetí života — SB 8.4.6
ajñāna-bhidā — jež rozptyluje nevědomost v podobě hmotných kvalit — SB 10.2.35
ajñāna-jam — pocházející z nevědomosti — Bg 10.11, Bg 14.8
ajñāna-mattam — pobláznĕné nevĕdomostí neboli pošetilým marnĕním času karmou, jñānou, yogou a māyāvādskou filosofií — CC Madhya 19.54
ajñāna-mohitaḥ — zmatená nevědomostí — SB 6.17.18
ajñāna-mūlaḥ — jehož kořenem je nevědomost — SB 7.7.27
ajñāna pāṣaṇḍa — ateista nevĕdomosti — CC Antya 3.46
ajñāna-prabhavā — vlivem nevědomosti — SB 10.4.26
ajñāna-prabhavaḥ — kvůli mocnému vlivu nevědomosti — SB 8.19.13
ajñāna-sambhavaḥ — jenž musejí přijmout hlupáci, kteří se nevědomě snaží být šťastní — SB 10.6.39-40
ajñāna-sambhūtam — zrozenou z nevědomosti — Bg 4.42
ajñāna-tamaḥ — temnoty nevĕdomosti — CC Ādi 1.94
ajñāna-tamera — temnoty nevĕdomosti — CC Ādi 1.90
ajñānām — hloupých — Bg 3.26
ajñānām — nevědomých — SB 6.4.12
ajñānam — nevědomost — Bg 5.16, Bg 13.8-12, Bg 16.4, SB 1.8.48, SB 9.7.25-26
ajñānam — hloupost — Bg 14.16, Bg 14.17
ajñānam — nevědomosti — SB 7.13.22
ajñānam — což není nic jiného než trvalá nevědomost a temnota — SB 9.9.48
ajñānam — pošetilost — SB 11.22.13
ajñānam — nevĕdomost — SB 11.28.33, SB 12.6.7
ajñānāt — kvůli nevědomosti — SB 3.31.28
ajñānāt — z nevědomosti — SB 4.2.9, SB 4.12.4, SB 4.29.47, SB 6.2.18
ajñānataḥ — pouze z nevědomosti — SB 8.12.8
akuṇṭha-jñānam — dokonalé poznání — SLOKA 1b
aparijñāna-mayaḥ — založené na nedostatku úplného poznání — SB 11.22.34
astra-jñānam — vojenské umění — SB 9.22.38
ati tuccha-jñāna — Moje poznání je velmi chabé — CC Madhya 25.91
ātma-jñāna-ānanda — spokojený v seberealizaci — SB 5.9.1-2
ātma-sama jñāna — představa rovnosti — CC Madhya 19.225