Synonyms Index

ittham — takovéto — SB 1.3.39
ittham — toto — SB 1.8.44
ittham — takto, realizováním Brahmanu — SB 2.2.19
ittham — v těchto rysech — SB 2.10.44
ittham — v tomto — SB 2.10.44
ittham — nato — SB 4.25.32
ittham — tak — SB 5.7.13, SB 7.6.16, SB 10.11.20, SB 12.2.16
ittham — takové moci — SB 6.3.34
ittham — taková — SB 6.14.6, SB 10.84.14
ittham — kvůli tomu (co bylo řečeno výše) — SB 8.22.10
ittham — jak bylo uvedeno výše — SB 8.24.39
ittham — všechny tyto náměty rozhovoru — SB 10.8.31
ittham — takto, jak bylo uvedeno — SB 10.10.39
ittham — tuto — SB 10.46.29
ittham — tímto způsobem — SB 10.75.30, SB 12.8.13
ittham — takto charakterizovanou — SB 10.85.44
ittham — (popsaná) tímto způsobem — SB 10.90.49
ittham — takto uvedenou — SB 11.14.46
ittham-bhūta — takové podivuhodné — SB 1.7.10
ittham-bhūta — jsa takto — SB 1.17.45
ittham-bhūta — takto — SB 4.23.30
ittham-bhūta — tak úžasné, že poutají pozornost i tĕch, kdo jsou spokojení na úrovni vlastního já — CC Madhya 6.186
ittham-bhūta — tak úžasný, že poutá pozornost tĕch, kteří jsou vnitřnĕ spokojení — CC Madhya 17.140
ittham-bhūta — tak úžasné, že poutají pozornost i tĕch, kdo jsou spokojení sami v sobĕ — CC Madhya 24.5, CC Madhya 25.159
ittham-bhūta-guṇaḥ-śabdera — slova ittham-bhūta-guṇaḥ — CC Madhya 24.35
ittham-bhūta-śabdera — slova ittham-bhūta — CC Madhya 24.36
ittham-bhūtāni — jako tato — SB 10.42.31
ittham-śabdera — slova ittham — CC Madhya 24.35
ittham-vidhāni — takto — SB 10.80.43