Synonyms Index

abhijiti — v první části měsíční konstelace Śravaṇa, nazývané Abhijit-nakṣatra, a v Abhijit-muhūrtě (v poledne) — SB 8.18.5
abhyupaiti — přijímá — CC Antya 1.108
ācāryera prīti — milé chování Advaity Ācāryi — CC Madhya 3.161
adhitiṣṭha — přijmi — SB 6.16.3
adhitiṣṭhan — sedí na — SB 6.7.13
adhitiṣṭhasva — jen zůstaň — SB 4.25.37
adhitiṣṭhati — umístěný — SB 2.6.13-16
aditiḥ — Aditi — SB 6.6.24-26, SB 8.16.1, SB 8.17.1, SB 8.17.7, SB 8.17.21
aditiḥ — matka Aditi — SB 8.18.11
aditim — Aditi, matku polobohů — SB 2.3.2-7
aditim ca — rovněž Aditi — SB 8.23.26-27
advitīya — nemající druhého sobĕ rovného — CC Ādi 7.7
advitīya-jñāna — nejvyšší, nedvojný — CC Madhya 24.73
advitīyaḥ — jedna jediná — SB 10.63.38
advitīyaḥ — bez druhého — SB 10.68.46, SB 10.74.21
advitīyaḥ — jeden jediný — SB 11.9.16
advitīyaḥ — jediná — SB 11.28.35
advitīyam — jenž nemá sobĕ rovného — SB 10.84.33
advitīyam — jedna jediná — SB 11.9.31
advitīyam — bez sobĕ rovné — SB 12.13.12
advitīyasya — bez druhé — SB 10.74.4
advitīyayā — jediný — SB 3.21.19
advitīyāya — který nemá sobĕ rovného — SB 12.10.32
advitīye — jediný, bez druhého — SB 4.7.52, SB 10.59.30
āgnīdhra-idhmajihva-yajñabāhu-hiraṇyaretaḥ-ghṛtapṛṣṭha-medhātithi-vītihotra-saṁjñān — se jmény Āgnīdhra, Idhmajihva, Yajñabāhu, Hiraṇyaretā, Ghṛtapṛṣṭha, Medhātithi a Vītihotra — SB 5.1.33
aham iti — „já“ — SB 11.25.6
aham mama iti — založené na představách „já“ a „moje“ — SB 10.40.23
aitihyam — tradiční moudrost — SB 11.19.17
aitihyam — historické popisy v Purāṇách — SB 11.28.18
ajasra-citi — jejíž vĕdomí není blokované — SB 10.14.26
ajāta-janma-sthiti-saṁyamāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž se nikdy nerodí, ale nepřestává se zjevovat v různých inkarnacích — SB 8.6.8
akrūraḥ iti — „Akrūra“ — SB 10.39.26
alaukika-rīti — neobyčejné metody — CC Madhya 18.225
amba tāta iti — „Má milá matko, Můj milý otče“ — SB 10.45.2
āmi jiti — zvítĕzím — CC Antya 7.122
anavasthitiḥ — bohatství nezůstává na jednom místě, ale putuje z ruky do ruky — SB 5.14.24
apacitiḥ — uctívání — SB 3.13.10, SB 3.24.12
apacitim — neutralizace, odčinění — SB 6.1.7
apacitim — odvrácení — SB 9.4.62
apacitim — svůj vdĕk — CC Ādi 1.48, CC Madhya 22.48
apacitim — pomsty — SB 10.66.28
apacitim — splátku jeho dluhu — SB 10.67.3
apacitim — pomstu — SB 10.77.37
apacitim — odčinĕní — SB 10.78.37
apacitim — svou vdĕčnost — SB 11.29.6
apaiti — neodchází — SB 1.10.30
apaiti — utíká — SB 10.3.27
apaiti — mizí — SB 10.7.1-2
āsi niti-niti — dennĕ za Tebou přicházím — CC Madhya 13.154
aṣṭā-aśīti — osmdesát osm — SB 10.90.41