Synonyms Index

ā-pṛthivyoḥ — po Zemi — Bg 11.20
ā sma abhipṛcche — ptám se — SB 3.24.34
a-tat-dhiyā — pokládáním těla za vlastní já — SB 7.9.17
ābādhitaḥ — odmítnutý — SB 7.15.58
abādhitam — nepopiratelné — SB 11.28.37
abahiḥ — zevnitř — SB 3.9.37
abahiḥ — bez vnějšku — SB 5.12.11
abahiḥ — nikoli navenek — SB 10.87.20
abahiḥ-matiḥ — niterné vĕdomí (vĕčné duše) — SB 11.16.26
abahiḥ-vāsasaḥ — bez svrchních oděvů — SB 9.8.5-6
abaṅhi — velmi brzy — CC Madhya 18.170
abdhi — a oceány — SB 10.8.37-39
abdhi — oceán — CC Ādi 7.98, CC Madhya 24.37
abdhi — v oceánu — CC Antya 3.197, SB 10.40.18
abdhi — do oceánu — SB 10.87.21
abdhi — oceánu — SB 11.12.12
abdhi-salile — na vodách Oceánu příčin — SB 3.20.15
abdhiḥ — oceán — SB 9.10.4, SB 10.56.28
abdhijam — vytvořený z oceánu — SB 10.33.30
abdhim — k oceánu mléka — SB 8.6.38
abdhim — oceán mléka — SB 8.7.1, SB 8.7.13
abdhim — do oceánu — SB 10.87.16, SB 12.3.5
abdhim — oceán — SB 11.4.21, SB 11.20.17
abhi — na — SB 1.14.12
abhi — na všech svĕtových stranách — SB 12.9.11
abhibhāṣitaḥ — oslovený — SB 4.3.15
abhibhāṣitam — co bylo řečeno — SB 6.2.1
abhibhāṣitam — pokyn — SB 6.17.36
abhibhāṣya — vítající — SB 10.57.36
abhibhāṣya — hovořící — SB 10.69.16
abhibhāṣyamāṇaḥ — tak oslovován (jako hluchý, němý a slepý) — SB 5.5.29
abhibhāṣyamāṇaḥ — oslovovaný — SB 5.9.9-10
abhibhavam — vniknutí — SB 10.16.8
abhibhavam — porážka — SB 10.53.57
abhibhavanti — přemohou — SB 6.1.12, SB 10.8.18, SB 10.26.21
abhibhavanti — jsou schopni zabít — SB 10.11.56
abhibhavāt — když převládne — Bg 1.40
abhibhavati — změní se — Bg 1.39
abhibhavet — nastává — SB 4.6.46
abhibhavet — může překonat — SB 10.72.11
abhibhavet itaḥ — odejde odsud — SB 10.11.27
abhibhaviṣyanti — budou schopni porazit — SB 8.22.34
abhibhaviṣyati — postihne — SB 4.11.34
abhibhaviṣyati — bude schopna v budoucnosti zmást — SB 8.12.40
abhibhavitum — být překonán — SB 4.16.11
abhibho — ó králi — SB 4.18.2
abhibhūḥ — ó vládce celého vesmíru — SB 7.3.7
abhibhūṣitāḥ — náležitě ozdobení šperky — SB 8.9.14-15
abhibhūtaḥ — zaplavený — SB 3.30.11
abhibhūtaḥ — zahalený — SB 4.27.4