Synonyms Index

aśeṣa-dṛk hariḥ — Kṛṣṇa, jenž má neomezenou moc, znal minulost, budoucnost a přítomnost — SB 10.12.28
bhagavān hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Hari — SB 6.4.8
dhariha — dal — CC Antya 12.47
dhariha — uchop — CC Antya 19.6
hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa — Bg 11.9
hariḥ — Pána — SB 1.7.10
hariḥ — -lev — SB 1.9.37
hariḥ — Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa — SB 1.10.2
hariḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa — SB 1.10.7
hariḥ — Pán, který ničí veškeré utrpení — SB 2.1.5
hariḥ — Pán, Osobnost Božství — SB 2.9.38
hariḥ — Indra — SB 3.19.14, SB 6.18.58, SB 8.10.43, SB 8.11.31
hariḥ — Pán Viṣṇu — SB 3.26.58, SB 4.19.3, SB 6.11.20, SB 10.2.20, SB 11.23.28
hariḥ — Hari, Pán — SB 4.7.18
hariḥ — král Indra — SB 4.19.19, SB 6.9.6
hariḥ — Śrī Hari — SB 4.29.50
hariḥ — neliší se od Pána — SB 4.29.51
hariḥ — Pán, Nejvyšší Osobnost Božství — SB 6.4.54, SB 8.8.6, SB 10.1.28
hariḥ — Jenž může odstranit veškerou iluzi živých bytostí — SB 6.8.32-33
hariḥ — Pán, jenž přináší živé bytosti úlevu od veškerého utrpení — SB 7.7.49
hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Nṛsiṁhadeva — SB 7.8.29
hariḥ — Svrchovaná Bytost — SB 7.11.7
hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž může vzít všechno — SB 8.3.30
hariḥ — který ničí vše nepříznivé — SB 8.6.1
hariḥ — Ajita, Nejvyšší Osobnost Božství — SB 8.7.2
hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Hari, v podobě Mohinī — SB 8.9.12
hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství (v podobě Vāmany) — SB 8.15.1-2
hariḥ — je ve skutečnosti Nejvyšší Osobnost Božství, Hari — SB 8.19.32
hariḥ — Kṛṣṇa — SB 10.9.4, SB 10.25.33, SB 10.48.28, SB 10.67.4
hariḥ — Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství — SB 10.10.24
hariḥ — svaté jméno Pána — CC Ādi 17.31, CC Antya 6.239, CC Antya 20.21
hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu — CC Madhya 20.313
hariḥ — Hari, který odstraňuje veškeré strastiplné podmínky hmotné existence — CC Madhya 22.110
hariḥ — Śrī Kṛṣṇa — SB 10.63.19, SB 11.17.8
hariḥ — Pán Kṛṣṇa (v podobĕ Raṅganātha) — SB 10.79.15
hariḥ — Nejvyšší Pán Hari — SB 10.88.5, SB 11.4.1
hariḥ — Osobnost Božství, Hari — SB 12.11.30
hariḥ — Osobnost Božství, Pán Hari — SB 12.12.3
hariḥ īśvaraḥ — svrchovaný vládce — SB 9.1.22
hariḥ īśvaraḥ — Pán Hari — SB 10.48.36
hariḥ jayati — sláva Pánu Śrī Kṛṣṇovi — CC Antya 16.74