Synonyms Index

haranti — uvrhají — Bg 2.60
haranti — odebraly — SB 1.14.37
haranti — přitahují — SB 1.15.27
haranti — nabízejí, odnášejí — SB 3.15.8
haranti — nabízejí — SB 3.18.5
haranti — přinášejí — SB 4.11.27, SB 10.60.37
haranti — obětují — SB 4.14.20
haranti — odevzdávají — SB 4.23.36
haranti — ubírají — SB 4.29.21
haranti — berou — SB 5.13.2
haranti — násilím seberou — SB 5.14.3
haranti — unášejí — SB 7.12.7
haranti — odstraní — SB 9.9.6
haranti — přinesou — SB 10.45.14
haranti — ukradnou — SB 10.49.22
haranti — odebírají — SB 10.84.12, SB 12.11.45
manaḥ harantīm — upoutala pozornost všech — SB 10.6.5-6
na samuddharanti — nevykoření — SB 10.87.39
praharanti — udeří — SB 4.17.20
praharanti — šlehají — SB 5.26.15
praharanti — napadnou — SB 6.11.17
samuddharanti — osvobozují — SB 11.7.19
samuddharanti — pozvedají — SB 11.17.44
udāharanti — recitují — SB 5.4.6
udāharanti — moudří prohlašují — SB 5.14.2
udāharanti — autority na Vedy říkají — SB 5.14.23
udāharanti — pronášejí — SB 5.20.32
udāharanti — říkají — SB 5.20.42
udāharanti — dávají jako příklad — SB 6.1.20
udāharanti — uvádějí — SB 7.2.27
udāharanti — učení mudrci uvádějí jako příklad — SB 7.13.11
udāharanti — vyprávĕjí jako příklad — SB 10.88.13
udāharanti — uvádí se jako příklad — SB 11.2.14
udāharanti — uvádĕjí jako příklad — SB 11.7.24
viharanti — užívají si zábav — SB 5.16.15
viharanti — věnují se rozmarnému požitku — SB 5.17.13
viharanti — baví se — SB 5.24.29
viharantīnām — které si hrají — SB 4.6.11