Synonyms Index

abādhanta — zatarasili cestu — SB 4.5.16
ahantā — nezabíjející — SB 4.11.18
anicchantaḥ — proti vůli — SB 8.21.14
anicchantaḥ — aniž by si to přáli — SB 11.5.18
anicchantam — jenž si to nepřál — SB 10.74.49
anutiṣṭhantaḥ — vykonávat — SB 4.24.69
ārohantaḥ ca — lezoucí na — SB 10.12.7-11
asahantaḥ — neschopní snést — SB 4.10.7
baḍa mahānta — velký oddaný — CC Madhya 11.82
bhāgavata-siddhānta — závĕry Śrīmad-Bhāgavatamu — CC Madhya 19.115
bhāgavata-siddhānta — závĕry ohlednĕ oddané služby zmínĕné ve Śrīmad-Bhāgavatamu — CC Madhya 23.115
bhakti-siddhānta — závĕr v oddané službĕ — CC Antya 4.97
bhakti-siddhānta — závĕry o vĕdĕ oddané služby — CC Madhya 10.113
bhakti-siddhānta — závĕry týkající se oddané služby — CC Antya 7.54
bhakti-siddhānta-sindhu — oceán závĕrů ohlednĕ oddané služby — CC Antya 5.103
bhakti-siddhānta-vilāsa — šíření podstaty oddané služby — CC Antya 5.86
bhaktira siddhānta — závĕry o oddané službĕ — CC Ādi 5.203
bhaktira siddhānta — závĕry oddané služby — CC Madhya 24.353
bhrātṛ-hantāram — vrah bratrů — SB 6.18.24
dahantam — přemoženi — SB 2.7.7
e-saba siddhānta — všechny tyto nezvratné závĕry — CC Madhya 9.208
gacchantaḥ — následující — SB 10.12.7-11
ghaṇṭā — zvon — SB 1.10.15
ghaṇṭā — jako zvon — SB 11.14.34
ghaṇṭā-ādi — zvonky a tak dále — CC Antya 16.88
ghaṇṭā-vat — s přivázanými zvonky — SB 8.11.30
ghaṇṭāra — zvonků — CC Madhya 13.21
ghaṇṭāya — se zvonky — CC Madhya 14.110
hā hanta — bĕda — CC Madhya 2.58, CC Madhya 2.58
hanta — ano — Bg 10.19, SB 11.29.8
hanta — ó Nārado — SB 1.6.21
hanta — běda — SB 3.15.23, SB 4.4.28, SB 7.9.41
hanta — oslovující je — SB 8.6.18
hanta — také — SB 8.22.27
hanta — pohleďte — CC Ādi 17.293
hantā — vrah — SB 6.2.9-10
hantā — ten, kdo zabije — SB 10.1.34
hantā asmi — já jsem ten, kdo zabíjí (druhé) — SB 10.4.22
hantā gata-āśaṅkaḥ — je možné, že Kaṁsa podnikne kroky vedoucí k zabití tohoto dítěte — SB 10.8.8-9
hanta hanta — výraz velkého nářku — CC Madhya 11.8
hantāraḥ — vrazi — SB 4.11.24
hantāram — zabíjející — Bg 2.19
hantāram — vraha — SB 10.66.28
hantave — aby zabil — SB 4.19.15, SB 11.5.50
hantavyaḥ — být zabit — SB 1.7.53-54
hantavyaḥ — musí být zabit — SB 7.5.38
icchantaḥ — přející si — Bg 8.11
icchantaḥ — chtěli — SB 4.10.11-12