Synonyms Index

a-tat-arhaṇaḥ — i když pro to nebyl kvalifikovaný — SB 4.14.9
a-tat-arhaṇam — nad tím, co nebylo hodno jeho nářku — SB 4.28.22
a-tat-arhaṇam — který si nezasluhoval potrestání (vzhledem k jeho vznešenému charakteru a útlému věku) — SB 7.8.3-4
a-tat-arhaṇam — což bylo zcela v rozporu se śāstrami — SB 10.1.10
a-tat-arhaṇān — kteří si to od nich nezasloužili — SB 3.15.30
abhadra-randhana — ó Ty, který ničíš vše nepříznivé — SB 4.30.28
abhidhāna — rozhovor — SB 1.18.18
abhidhāna — vysvĕtlení — CC Ādi 7.131
abhidhāna — pojmenování — CC Madhya 1.20
abhidhāna — jménem — CC Madhya 20.325, CC Madhya 20.328
abhidhāna — známa — CC Madhya 21.55
abhidhānaiḥ — a když přednáší — SB 11.14.26
abhidhānām — úsilí — SB 3.5.9
abhidhānam — označení — SB 10.66.20
abhidhānāni — a jména — SB 10.51.36, SB 10.51.37
abhidhānāt — z hovorů o — SB 3.5.11
abhidheya-pradhāna — hlavním posláním živé bytosti — CC Madhya 22.17
abhilambhanam — jak bylo dosaženo (u jejího manžela) — SB 9.3.23
abhisaṁrādhana — abychom získali Tvou milost — SB 5.3.8
abhyahanat — udeřil — SB 7.8.25
abhyarhaṇam — yogová meditace v podobĕ dvanácti āsan a obĕtování arghyi — SB 11.27.17
abhyutthāna — vstávat — CC Madhya 22.122
abhyutthānam — převaha — Bg 4.7
abhyutthānam — rozmach — CC Ādi 3.22
acetana hañā — v bezvĕdomí — CC Madhya 12.144
āchāḍa khāñā — hroutící se — CC Madhya 3.163
āchāḍa khāñā — řítící se — CC Madhya 13.85
ādadhānam — udílející — SB 3.28.26
adbhuta-kathana — úžasný popis — CC Madhya 17.107
adbhuta-kathana — úžasné popisy — CC Antya 6.311
adhana — těm, kdo nemají žádné hmotné vlastnictví — SB 4.31.21
ādhāna — oplodnĕní — CC Ādi 5.65
ādhāna — napuštĕní — CC Madhya 20.272
adhanaḥ — chudák — SB 4.9.35
adhanaḥ — chudý člověk — SB 5.3.13
adhanaḥ — ten, kdo nemá žádný majetek — SB 7.15.15
adhanaḥ — chudý — SB 10.29.25, SB 10.90.39
adhanaḥ — chudý človĕk — SB 10.32.20
adhanaḥ — chuďas — SB 10.81.20
adhanāḥ — nepříliš bohatí — SB 4.22.10
adhanāḥ — chudáci — SB 5.3.3
adhanam — chudého — SB 10.88.8
ādhānāt — až se budeš snažit vypustit semeno do lůna své manželky — SB 9.9.35
adharā-hanau — na dolní čelisti — SB 5.23.7
adhirohaṇam — vystoupení — SB 4.13.1
adhiṣṭhāna — sídlo — CC Ādi 1.61
adhiṣṭhāna — sídlem — CC Ādi 4.90
adhiṣṭhāna — nádoba — SB 12.5.7
adhiṣṭhānam — sídlo — Bg 3.40, SB 3.16.27
adhiṣṭhānam — místo — Bg 18.14