Synonyms Index

bhauma-gṛham — Bhaumāsurova sídla — SB 10.59.32
caṇḍikā-gṛham — do chrámu bohyně Kālī — SB 5.9.14
gṛham — domy — SB 1.11.28
gṛham — v paláci — SB 1.13.31
gṛham — do letadla, které vypadalo jako velký dům — SB 4.12.30
gṛham — domova — SB 4.12.52, SB 10.56.10, SB 10.62.9
gṛham — z domu — SB 4.29.30-31
gṛham — do domu — SB 4.29.30-31, SB 10.42.12, SB 11.9.5
gṛham — domácí život — SB 5.14.15
gṛham — života v domácnosti — SB 5.18.14
gṛham — do tvého domu — SB 6.15.20
gṛham — tělesné pojetí života, život hospodáře — SB 7.5.5
gṛham — na místo, kde byli učitelé (Ṣaṇḍa a Amarka) — SB 7.5.8
gṛham — život hospodáře — SB 7.12.13-14
gṛham — a vydal se domů — SB 7.13.46
gṛham — do svého paláce — SB 10.4.28
gṛham — do jejich domova — SB 10.15.7
gṛham — do svých komnat — SB 10.36.40
gṛham — do svého domova — SB 10.38.23, SB 10.55.3
gṛham — do svého obydlí — SB 10.38.38
gṛham — a svého domova — SB 10.41.10
gṛham — do svého domu — SB 10.41.18
gṛham — do mého domu — SB 10.42.10
gṛham — do jejího domu — SB 10.48.1, SB 10.48.3
gṛham — paláce — SB 10.69.22
gṛham — do Jeho komnat — SB 10.71.39
gṛham — sídla — SB 10.80.17
gṛham — do svého (Balarāmova) domu — SB 10.86.5
gṛham — domu — SB 10.89.34
gṛham — svůj domov — SB 10.90.28
gṛham — domů — SB 11.7.72
gṛham — do domova rodiny — SB 11.17.38
gṛhām — jejichž domy — SB 10.41.23
gṛham āviśat — Kaṁsa vstoupil do svého paláce — SB 10.4.44
gṛham eyivān — vrátil se domů — SB 4.26.11
gṛhamedheṣu — v rodinném životě — SB 3.3.22
gṛhamedhi-sukham — všechny druhy hmotného štěstí založeného na připoutanosti k rodině, společnosti, přátelství atd — SB 7.9.45
gṛhamedhibhiḥ — osobami žijícími rodinným životem — SB 8.19.15
gṛhamedhin — ó můj manželi, který jsi připoutaný k životu hospodáře — SB 8.16.11
gṛhamedhinām — zvláště pro hospodáře — SB 8.20.2
gṛhamedhīyaiḥ — osobami, které pečují o hmotné blaho — SB 1.8.51
kārā-gṛham — vĕzení — SB 10.14.36
prāviśat gṛham — vešel do svého domu — SB 10.1.55
sūtī-gṛham — do domu, kde se dítě narodilo — SB 10.4.3
sūtikā-gṛham — místo, kde se Pán narodil — SB 10.3.12
sva-gṛham — vlastní dům — SB 3.1.1
sva-gṛham — domů — SB 4.1.5, SB 9.18.18
sva-gṛham — do svého domova — SB 6.7.9, SB 10.26.23, SB 10.45.48