Synonyms Index

datta govinda — Govinda Datta — CC Madhya 13.37
gīta-govinda — Gīta-govindu od Jayadevy Gosvāmīho — CC Antya 13.79
gīta-govinda-gīti — písnĕ z Gīta-govindy — CC Antya 17.62
govinda — ó Kṛṣṇo — Bg 1.32-35, SB 10.72.3
govinda — ten, kdo oživuje smysly (Pán Śrī Kṛṣṇa) — SB 1.7.41
govinda — ó Pane Golokadhāmu — SB 1.8.43
govinda — Nejvyšší Osobnost rozkoše — SB 1.15.27
govinda — Osobnost Božství — SB 1.18.12
govinda — Kṛṣṇy — SB 4.29.82, SB 10.84.69, SB 10.90.19
govinda — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa — SB 6.7.24
govinda — Nejvyšším Pánem, jenž oživuje smysly — SB 7.4.38
govinda — Pána Govindu — CC Ādi 2.16, CC Ādi 4.203
govinda — Božstvo Govindy — CC Ādi 8.69
govinda — Govinda, Pánův osobní služebník — CC Madhya 11.78
govinda — Govinda Ghoṣa — CC Madhya 11.88
govinda — osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Madhya 12.162, CC Antya 6.213, CC Antya 6.305, CC Antya 14.25
govinda — Jeho osobní služebník — CC Madhya 14.44, CC Antya 13.82, CC Antya 13.83, CC Antya 16.56, CC Antya 17.9
govinda — ó můj Pane Govindo — CC Madhya 23.33
govinda — Govindovi — CC Madhya 25.64, CC Antya 12.148
govinda — Pánův osobní služebník — CC Antya 6.212
govinda — osobní služebník Caitanyi Mahāprabhua — CC Antya 8.40
govinda — služebník Pána Caitanyi Mahāprabhua — CC Antya 8.58
govinda — Pán Govinda — CC Antya 10.42
govinda — Pán Jagannātha ve své pohyblivé podobĕ jako Govinda — CC Antya 10.52
govinda — Jeho osobní služebník Govinda — CC Antya 10.82
govinda — osobní služebník Pána Caitanyi Mahāprabhua — CC Antya 11.16
govinda — Govindo — CC Antya 12.144
govinda — Můj drahý Govindo — CC Antya 13.85, CC Antya 13.87
govinda — a Govinda — CC Antya 14.58, CC Antya 19.61
govinda — Pánův osobní služebník (Govinda) — CC Antya 16.40
govinda — od Pána Govindy, Kṛṣṇy — CC Antya 20.39
govinda — Pána Govindy — SB 10.15.52, SB 11.2.1
govinda — ó Govindo — SB 10.28.8, SB 10.47.52, SB 10.49.11, SB 10.71.4, SB 11.22.36
govinda — Pánem Kṛṣṇou — SB 10.29.8
govinda — Pána Kṛṣṇy — SB 10.30.7
govinda — Govindy — SB 10.30.29
govinda — Kṛṣṇou — SB 10.53.26
govinda — ó Pane Govindo — SB 10.56.6
govinda — ó majiteli Goloka-dhāmu — SB 12.11.25
govinda-ādi — vedení Govindou — CC Madhya 13.89
govinda-ādi sabe — všichni oddaní v čele s Govindou — CC Antya 2.155
govinda-ādi tina bhāi — Govinda a jeho dva bratři — CC Madhya 16.17
govinda-ādyera — Govindy a dalších — CC Madhya 2.78
govinda-āgamanam — příjezd Kṛṣṇy — SB 10.53.27
govinda-ājñāya — na pokyn Govindy — CC Ādi 10.144
govinda-ākhyām — jménem Pán Govinda — CC Ādi 5.224
govinda-ānandinī — ta, která Govindovi přináší potĕšení — CC Ādi 4.82
govinda bale — Govinda odpovĕdĕl — CC Antya 10.128
govinda-bhāṣitam — slova pronesená Govindou — SB 10.29.28