Synonyms Index

ācārya- -gosāñi — nejvyšší učitel Advaita Ācārya Prabhu — CC Ādi 7.13
ācārya- -gosāñi — Śrī Advaita Ācārya — CC Ādi 17.136
ācārya gosāñi — Advaita Ācārya Gosāñi — CC Ādi 3.92
ācārya gosāñi — Advaita Ācārya — CC Ādi 6.37
ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Prabhu — CC Ādi 10.44
ācārya-gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosvāmī — CC Ādi 12.4
ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Prabhu — CC Madhya 3.30
ācārya-gosāṅi — Advaita Ācārya — CC Madhya 10.86
ācārya-gosāñira — Advaity Ācāryi — CC Ādi 5.148, CC Ādi 17.68, CC Madhya 3.159
ācārya-gosāñira — Ācāryi Gosāñiho — CC Ādi 8.70
ācārya-gosāñira — Śrī Advaity Ācāryi — CC Madhya 12.143
ācārya gosāñira — Advaity Ācāryi — CC Ādi 6.36
ācārya-gosāñire — vůči Advaitovi Ācāryovi — CC Ādi 6.40
ācārya-gosāñire — Advaitovi Ācāryovi — CC Ādi 17.66
advaita ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosāñi — CC Ādi 3.74
advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya — CC Antya 7.17
advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Gosvāmī — CC Antya 10.4
avadhūta-gosāñi — Nityānanda Prabhu — CC Madhya 16.39
bhāratī-gosāñi — Brahmānanda Bhāratī, Můj duchovní mistr — CC Madhya 10.155
bhāratī-gosāñi — Brahmānanda Bhāratī — CC Madhya 10.183, CC Antya 14.90
bhugarbha gosāñi — Bhugarbha Gosāñi — CC Ādi 8.68
bhūgarbha gosāñi — Bhūgarbha Gosāñi — CC Ādi 12.82
bhūgarbha-gosāñi — Bhūgarbha Gosāñi — CC Madhya 18.50
caitanya- -gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Ādi 12.16
caitanya-gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu — CC Ādi 2.9, CC Ādi 12.18, CC Madhya 6.94
caitanya-gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Ādi 5.143, CC Ādi 6.52, CC Madhya 1.27
caitanya-gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Ādi 10.40, CC Antya 2.62, CC Antya 5.114, CC Madhya 25.45, CC Madhya 25.163, CC Antya 14.62
caitanya-gosāñi — Caitanya Mahāprabhu — CC Ādi 17.295
caitanya-gosāñi — nejvyšší vládce, Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya 1.27
caitanya-gosāñi — Pána Caitanyu — CC Antya 12.10
caitanya gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu — CC Ādi 2.110, CC Ādi 4.57
caitanya gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Antya 6.123
caitanya-gosāñike — vůči Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi — CC Ādi 6.42
caitanya-gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua — CC Ādi 2.120, CC Ādi 4.161
caitanya-gosāñira — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Ādi 11.13, CC Antya 3.267, CC Madhya 14.256
caitanya-gosāñira — Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Madhya 15.261
caitanya-gosāñira līlā — zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua — CC Ādi 16.110
cāri gosāñira — čtyř gosāñích neboli duchovních mistrů — CC Madhya 11.34
dui gosāñi — tito dva gosāñiové (Caitanya Mahāprabhu a Advaita Prabhu) — CC Ādi 12.21
dui gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua a Pána Nityānandy — CC Madhya 3.78
gadādhara paṇḍita-gosāñi — potomci nebo učednická posloupnost Gadādhara Paṇḍita — CC Ādi 10.15
gosāñi — Gosāñi — CC Ādi 2.22
gosāñi — transcendentální učitel — CC Ādi 7.12
gosāñi — velký oddaný — CC Ādi 7.47
gosāñi — Můj pane — CC Ādi 7.81, CC Antya 2.131
gosāñi — Caitanya Mahāprabhu — CC Antya 1.214