Synonyms Index

abhigoptā — dobrodinec občanů, stejně jako otec je dobrodincem svých dětí — SB 5.10.23
ācārya- -gosāñi — nejvyšší učitel Advaita Ācārya Prabhu — CC Ādi 7.13
ācārya- -gosāñi — Śrī Advaita Ācārya — CC Ādi 17.136
ācārya-gopīnāthe — Gopīnāthovi Ācāryovi — CC Madhya 7.59
ācārya gosāñi — Advaita Ācārya Gosāñi — CC Ādi 3.92
ācārya gosāñi — Advaita Ācārya — CC Ādi 6.37
ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Prabhu — CC Ādi 10.44
ācārya-gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosvāmī — CC Ādi 12.4
ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Prabhu — CC Madhya 3.30
ācārya-gosāṅi — Advaita Ācārya — CC Madhya 10.86
ācārya-gosāñira — Advaity Ācāryi — CC Ādi 5.148, CC Ādi 17.68, CC Madhya 3.159
ācārya-gosāñira — Ācāryi Gosāñiho — CC Ādi 8.70
ācārya-gosāñira — Śrī Advaity Ācāryi — CC Madhya 12.143
ācārya gosāñira — Advaity Ācāryi — CC Ādi 6.36
ācārya-gosāñire — vůči Advaitovi Ācāryovi — CC Ādi 6.40
ācārya-gosāñire — Advaitovi Ācāryovi — CC Ādi 17.66
acyuta-gotrataḥ — potomků Nejvyšší Osobnosti Božství (vaiṣṇavů) — SB 4.21.12
advaita ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosāñi — CC Ādi 3.74
advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya — CC Antya 7.17
advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Gosvāmī — CC Antya 10.4
agocarā — nepředstavitelné — SB 1.17.23
agocara — mimo dosah — CC Madhya 23.120
agocaraḥ — mimo hmotné zvukové pásmo — SB 1.6.20
agocarām — mimo dosah — SB 7.2.33
agocaram — nedostupný — SB 11.24.3
agocare — v nepřítomnosti — CC Antya 12.34
akiñcana-gocaraḥ — v dosahu čistých oddaných — SB 6.11.23
akiñcana-gocaram — ten, který je snadno přístupný pro hmotně vyčerpaného člověka — SB 1.8.26
akṣa-goṣṭhyām — bĕhem hazardní hry — SB 10.60.56
akṣi-gocare — přítomný před jejich očima — SB 10.47.35
aṇḍa-golayoḥ — a vesmírná koule — SB 5.20.43
asmat-karaṇa- gocaram — kterou můžeme postihnout svými smysly, zvláště očima — SB 8.5.45
ātma-go-vatsān — nyní se expandoval do telátek, jež byla také On sám — SB 10.13.20
ātma-gopam — zasluhující si Tvoji ochranu — SB 3.16.23
avadhūta-gosāñi — Nityānanda Prabhu — CC Madhya 16.39
avidhi-gocaraḥ — mimo rámec usmĕrňujících pravidel — SB 11.18.28
bāla-gopāla — Pán Kṛṣṇa jako dítĕ — CC Ādi 14.9
bāla-gopāla — Božstvo Bāla-gopāla — CC Madhya 15.59
bāla-gopāla-mantre — s mantrou Bāla-gopāla, Kṛṣṇy jako dítĕte — CC Antya 7.148
bhāratī-gosāñi — Brahmānanda Bhāratī, Můj duchovní mistr — CC Madhya 10.155
bhāratī-gosāñi — Brahmānanda Bhāratī — CC Madhya 10.183, CC Antya 14.90
bhṛgoḥ — Bhṛgua — SB 4.2.33
bhṛgoḥ — Bhṛgu Muniho — SB 4.5.19
bhṛgoḥ — mudrce Bhṛgua — SB 4.6.51
bhṛgoḥ vaṁśam — potomci Bhṛgua — SB 4.1.42
bhū-golaka-viśeṣam — zejména popis Bhūloky — SB 5.16.4
bhū-golam — tento vesmír — SB 5.25.12
bhū-golam — povrch Země — SB 10.8.37-39
bhū-golasya — planetární soustavy známé jako Bhūgolaka — SB 5.20.38