Synonyms Index

āja-gavam — z rohů koz a krav — SB 4.15.18
āja-gavam — z rohů koz a býků — SB 4.16.23
āsaṅgavam — během druhé části dne — SB 6.8.20
bhārgavam — Ṛcīkovi — SB 9.15.5-6
bhārgavam — narozen v dynastii Bhṛgua — SB 9.16.30
dvija- gavām — brāhmaṇů a krav — SB 8.16.11
gavām — Go — SB 3.1.22
gavām — volů — SB 4.12.39
gavām — kravami — SB 4.21.44
gavām — krávy — SB 9.4.33-35
gavām — kravám — SB 10.24.28, SB 10.24.33, SB 11.17.19
gavām — a kravám — SB 10.24.37
gavām — krav nebo tĕch, kterým je třeba prokázat milost — SB 10.35.25
gavām — a krav — SB 11.2.23, SB 11.30.9
gopa-gopī-gavām — pro všechny pastevce, jejich rodinné příslušníky a krávy — SB 10.11.28
haiyaṅgavam — čerstvě stlučené máslo — SB 10.9.6
haiyaṅgavam — máslo a jiné mléčné výrobky — SB 10.9.8
puṅgavam — -hlavní z nich — SB 1.9.5
vraja-gavām — ke krávám z Vraji — SB 10.35.23
yadu-puṅgavam — nejvýznamnĕjšího z Yaduovců — SB 10.36.27