Synonyms Index

apsaraḥ-gaṇaiḥ — Apsarami (dívkami z nebeských planet) — SB 3.33.34
apsaraḥ-gaṇaiḥ — obyvateli Apsaroloky — SB 4.19.4
bhūta-gaṇaiḥ — živými bytostmi — SB 1.14.17
bhūta-gaṇaiḥ — Bhūty — SB 4.2.14-15
bhūta-gaṇaiḥ — duchy — SB 8.12.1-2
bhūta gaṇaiḥ — hordami duchů a podobných bytostí — SB 11.6.1
deva-gaṇaiḥ — ostatními polobohy — SB 6.10.13-14
deva-gaṇaiḥ — všemi polobohy — SB 11.6.32
gaṇaiḥ — hejna — SB 3.21.41
gaṇaiḥ — spoustou — SB 5.16.1
gaṇaiḥ — skupinami — SB 5.25.7
gaṇaiḥ — svými společníky — SB 8.10.26
gaṇaiḥ — oddanými — CC Antya 14.120
gaṇaiḥ — mnoha — SB 10.65.18
gaṇaiḥ — skupinami společníků — SB 12.11.32
go-gaṇaiḥ — paprsky světla — SB 4.16.14
guṇa-gaṇaiḥ — kvalifikacemi — SB 1.17.17
guṇa-gaṇaiḥ — transcendentálními vlastnostmi — SB 3.15.49
indriya-gaṇaiḥ — proti všem hmotným smyslům — SB 10.60.35
mārgaṇaiḥ — šípy — SB 10.59.13
mārgaṇaiḥ — snažením — SB 10.80.2
marut-gaṇaiḥ — doprovázený bohy vĕtru — SB 10.25.7
marut-gaṇaiḥ — bohy vĕtru — SB 10.25.9
mṛgā-akṣī-gaṇaiḥ — gopīmi, které mĕly oči připomínající oči laní — CC Ādi 17.293
muni-gaṇaiḥ — a velkými mudrci — SB 5.1.8
muni-gaṇaiḥ — světci — SB 6.10.13-14
paśu-gaṇaiḥ — různými zvířaty — SB 10.15.24
pitṛ-gaṇaiḥ — vznešenými předky — SB 10.78.15
priya-guṇa-gaṇaiḥ — příjemnými transcendentálními vlastnostmi Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Madhya 19.120
sarva-amara-gaṇaiḥ — doprovázený všemi polobohy — SB 8.6.3-7
śiṣya- gaṇaiḥ — svými žáky — SB 8.4.9
sura-asura-gaṇaiḥ — polobohy a asury — SB 8.6.38
sura-gaṇaiḥ — s polobohy — SB 1.3.12, SB 7.1.2
sura-gaṇaiḥ — nebeskými polobohy — SB 3.9.12
sura-gaṇaiḥ — polobohy — SB 4.1.58, SB 6.7.34, SB 8.6.1, SB 10.51.15
sva-gaṇaiḥ — svým doprovodem — SB 12.10.3
tārakā-gaṇaiḥ — (obklopený) hvĕzdami — SB 10.70.18
uḍu-gaṇaiḥ — s hvĕzdami — SB 10.20.44
upadeva-gaṇaiḥ — nižšími polobohy (Gandharvy) — SB 5.16.15
yādaḥ-gaṇaiḥ — vodními dravci — SB 5.26.22