Synonyms Index

ācārya-sevana — uctívání Advaity Ācāryi — CC Madhya 16.225
ācārya-sevanam — služba duchovnímu učiteli — SB 11.19.35
adevam — nad nímž není žádný jiný bůh — SB 12.12.56
adevān — démony — SB 3.20.23
adhunā eva — právĕ teď — SB 10.54.5
ādi-devaḥ — původní Svrchovaný Bůh — Bg 11.38
ādi-devaḥ — prvotní Pán — SB 2.7.13
ādi-devaḥ — první inkarnace Pána — SB 2.7.41
ādi-devaḥ — první polobůh — SB 2.9.5, SB 3.8.17, SB 5.1.7
ādi-devaḥ — původní Pán či ten, kdo se neliší od původní Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.25.6
ādi-devaḥ — původní inkarnace puruṣi — CC Ādi 1.9, CC Ādi 5.50
ādi-devaḥ — Osobnost Božství — CC Madhya 21.13
ādi-devaḥ — původní Osobnost Božství — SB 11.4.3
ādi-devaḥ — původní Pán, Osobnost Božství — SB 11.4.8
ādi-devaḥ — nejpřednĕjší z polobohů — SB 12.10.18
ādi-devam — původní Pán — Bg 10.12-13
ādi-devam — původ všech polobohů — SB 7.6.17-18
ādi-devāya — který jsi původní Osobnost Božství — SB 8.16.34
adya eva — ještě dnes — SB 10.11.29
ahaḥ eva — téhož dne — SB 1.15.36
aham eva — pouze Já — CC Madhya 25.114
ajita-devatānām — vaiṣṇavové, oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 4.21.37
akhila-devatā-ātmā — původce všech polobohů — SB 8.7.26
akhila-devatā-ātmanaḥ — ve kterém jsou zahrnuti všichni polobozi — SB 8.7.26
akrūra-vasudeva-āhuka-ādayaḥ — Akrūra, Vasudeva, Āhuka (Ugrasena) a další — SB 10.82.6
alpa-sevā — nepatrnou službu — CC Antya 1.107
āmāra sevā — moje služba — CC Antya 10.95
an-evam-vidaḥ — člověka, který nemá žádné poznání (o ātma-tattvě a věčné totožnosti ātmy, neovlivněné změnami těla) — SB 10.4.20
anevam-vidaḥ — neznají tato fakta — SB 11.5.14
aṅga-sevā — péči o tĕlo — CC Ādi 10.141
aṅghri-sevane — ve službĕ lotosovým nohám — CC Madhya 22.130
antaraṅga-sevā — velmi důvĕrnou službu — CC Antya 6.241
antevasāyinām — zvané antevasāyī či caṇḍāla — SB 7.11.30
anusevām — neochvĕjnou službu — SB 10.65.10
anusevanayā — věrnou službou — SB 3.23.7
anusevatām — těch, kdo neustále slouží — SB 7.9.42
anusevayā — užíváním — SB 1.1.15
anusevayā — neustálou službou — SB 1.12.4
anya-deva — jiných polobohů — CC Madhya 22.119
āpana-sevā — osobní službĕ — CC Madhya 10.143
āpana-sevana — sloužit sobĕ — CC Madhya 19.223
asevayā — nesloužením — SB 3.25.27
asmin eva varṣe — na tomto území (Bhārata-varṣa) — SB 5.19.19
asura-deva — démonů a polobohů — SB 11.6.13
ata eva — proto — SB 6.9.43
ataeva — proto — CC Ādi 2.27, CC Ādi 2.39, CC Ādi 2.41, CC Ādi 2.42, CC Ādi 2.58, CC Ādi 2.78, CC Ādi 2.82, CC Ādi 2.110, CC Ādi 4.13, CC Ādi 4.46, CC Ādi 4.50, CC Ādi 4.87, CC Ādi 4.89, CC Ādi 4.95, CC Ādi 4.171, CC Ādi 4.172, CC Ādi 4.195, CC Ādi 4.232, CC Ādi 4.237, CC Ādi 5.61, CC Ādi 5.133, CC Ādi 5.209, CC Ādi 6.20, CC Ādi 6.29, CC Ādi 6.84, CC Ādi 8.13, CC Ādi 8.43, CC Ādi 9.36, CC Ādi 9.39, CC Ādi 10.6, CC Ādi 11.14-15, CC Ādi 12.35, CC Ādi 12.93, CC Ādi 12.95, CC Ādi 13.18, CC Ādi 13.24, CC Ādi 13.25, CC Ādi 13.76, CC Ādi 13.78, CC Antya 3.48, CC Antya 3.196, CC Antya 4.169, CC Antya 5.98, CC Ādi 14.96, CC Ādi 15.33, CC Ādi 16.51, CC Ādi 16.75, CC Ādi 17.158, CC Ādi 17.159, CC Ādi 17.161, CC Ādi 17.163, CC Ādi 17.265, CC Ādi 17.303, CC Madhya 4.6, CC Madhya 4.9, CC Madhya 4.20, CC Madhya 4.174, CC Madhya 5.20, CC Madhya 6.56, CC Madhya 6.73, CC Madhya 6.86, CC Madhya 6.95, CC Madhya 6.99, CC Madhya 6.146, CC Madhya 6.151, CC Madhya 6.180, CC Madhya 7.28, CC Madhya 8.228, CC Madhya 8.286, CC Madhya 9.6, CC Madhya 9.105, CC Madhya 9.142, CC Madhya 10.114, CC Madhya 11.81, CC Madhya 11.147, CC Madhya 12.150, CC Madhya 13.17, CC Madhya 14.157, CC Madhya 15.111, CC Madhya 15.116, CC Madhya 16.213, CC Madhya 16.215, CC Madhya 16.221, CC Madhya 17.130, CC Madhya 17.134, CC Madhya 17.139, CC Madhya 17.143, CC Madhya 19.149, CC Madhya 19.166, CC Madhya 19.214, CC Madhya 19.221, CC Madhya 19.224, CC Madhya 19.225, CC Madhya 19.232, CC Madhya 19.234, CC Madhya 20.117, CC Madhya 20.139, CC Madhya 20.397, CC Madhya 21.97, CC Madhya 22.5, CC Madhya 24.93, CC Madhya 25.48, CC Madhya 25.92, CC Madhya 25.100, CC Madhya 25.131, CC Madhya 25.142, CC Madhya 25.153, CC Madhya 25.212, CC Antya 1.51, CC Antya 6.196, CC Antya 7.18, CC Antya 7.31, CC Antya 7.35, CC Antya 7.43, CC Antya 7.108, CC Antya 8.75, CC Antya 9.121, CC Antya 20.59, CC Antya 20.75
ataeva — z toho důvodu — CC Madhya 1.9, CC Madhya 7.133, CC Madhya 9.144
ataeva — tedy — CC Madhya 8.291, CC Madhya 9.137
ataeva — protože — CC Madhya 14.126
ataeva ācārya — proto Advaita Ācārya — CC Madhya 16.225