Synonyms Index

āgete — pozdĕji — CC Antya 3.144
āgete — před — CC Madhya 5.73
aiśvarya-jñānete — vĕdom si vznešenosti — CC Ādi 3.16
aiśvarya-jñānete — s poznáním o majestátu — CC Ādi 4.17
akrūrete — u Akrúra-tírthy — CC Madhya 18.92
āmāra grāmete — v Mé vesnici — CC Madhya 4.28
aṅganete — ve dvoře — CC Antya 6.190
aṅganete āsi' — když přišel na nádvoří — CC Madhya 25.62
antaryāmi-svarūpete — v lokalizovaném aspektu, jako Nadduše — CC Madhya 24.83
āveśete — v extázi — CC Ādi 17.233
āveśete — ve velké extázi — CC Madhya 13.183
ayana-śabdete — slovem ayana — CC Ādi 2.38
bāhirete — venku — CC Madhya 11.152
baṅgete — po Východním Bengálsku — CC Ādi 16.8
bhaṭṭera manete — v mysli Vallabhy Bhaṭṭy — CC Antya 7.55
bhāvete — v extázi — CC Madhya 6.34
bheṭe — dar — CC Madhya 2.84
bhūmete — po zemi — CC Madhya 13.85
bhūmete paḍilā — zhroutil se k zemi — CC Madhya 16.154
bhūmete paḍiyā — padl na zem a — CC Madhya 16.179
brahmete — v Absolutní Pravdĕ — CC Madhya 6.143
cālete — na doškovou střechu — CC Antya 1.80
candana-jalete — vodou se santálem — CC Madhya 13.16
candana-paṅkete — mezi santálovou pastou a blátem — CC Antya 4.179
caraṇete — u lotosových nohou — CC Ādi 5.190
cau-dikete — všude kolem — CC Madhya 25.65
cau-dikete — všude okolo — CC Antya 15.91
caudikete — všude okolo — CC Madhya 7.78
dainyete — z pokory — CC Madhya 3.196
darśana-lobhete — s velkou touhou vidĕt — CC Madhya 12.210
darśanete — v pohledu — CC Ādi 2.52
darśanete — zhlédnout — CC Antya 3.142
daśa ete — všech těchto deset (stvoření) — SB 3.10.28-29
daśamete — v desáté kapitole — CC Ādi 17.323
dṛśyete — jsou vidĕt — SB 12.2.28
dugdhete — s mlékem — CC Antya 6.58
duḥkha-samudrete — v oceánu neštĕstí — CC Madhya 2.26
dvārete — u dveří — CC Madhya 20.46
dvārete — u mých dveří — CC Madhya 20.48
edhete — zažívají — SB 3.7.17
ekete viśvāsa — víra v jednoho — CC Ādi 5.176
ete — ti — Bg 1.23
ete — oni — Bg 1.37-38, SB 11.23.21
ete — tyto dvě — Bg 8.26, Bg 8.27
ete — všech těchto — Bg 18.15