Synonyms Index

advitīyam — jenž nemá sobĕ rovného — SB 10.84.33
advitīyam — jedna jediná — SB 11.9.31
advitīyam — bez sobĕ rovné — SB 12.13.12
dvitīyam — druhá — SB 1.3.7
dvitīyam — druhý měsíc — SB 4.8.73
dvitīyam — dualita — SB 5.12.10
dvitīyam — druhý — SB 8.20.34, CC Ādi 5.77, CC Madhya 20.251
dvitīyam — druhé — SB 10.41.25, SB 11.17.22
dvitīyam — druhou — SB 10.81.10
dvitīyam — podruhé — SB 10.89.25
dvitīyām — jiný — SB 10.72.33
dvitīyam ahaḥ — činnosti, jež mají být vykonány druhý den — SB 9.3.1