Synonyms Index

āche dūre — stojí opodál — CC Antya 2.27
alpa dūre — nedaleko — CC Antya 13.83
āra kata-dūre — ještĕ dál — CC Madhya 24.232, CC Madhya 24.233
ati-dūre — daleko — SB 1.16.17
avidūre — poblíž — SB 5.2.6
avidūre — nedaleko — SB 7.5.46, SB 10.15.21, SB 10.23.7, SB 10.23.16
avidūre — nedaleko od obydlí Vrajavāsīch — SB 10.11.38
avidūre — blízko — SB 10.34.31
avidūreṇa — velice blízko — SB 5.8.3
darśana rahu dūre — nemluvĕ o spatření — CC Antya 5.36
dūre — velice vzdálený — SB 1.16.19
dūre — v dálce — SB 2.7.24, CC Madhya 11.163
dūre — s odstupem — SB 3.15.25
dūre — nedaleko — SB 6.1.28-29
dūre — z dálky — CC Madhya 14.144, CC Antya 13.80
dūre — daleko pryč — CC Madhya 19.67
dūre — ponechávající stranou — CC Madhya 24.88
dūre — natož — CC Madhya 25.79
dūre — ze vzdáleného místa — CC Antya 10.63
dūre — vzdálená — SB 12.2.6
dūre dekhi' — když vidĕl zdálky — CC Madhya 14.235
dūre dūre — daleko — CC Antya 6.50
dūre rahi' — zpovzdálí — CC Antya 2.142
dūre rahi' — zůstávající v povzdálí — CC Antya 6.190
dūre rahi' — stojící trochu stranou — CC Madhya 11.124
dūre rahi' — stojící daleko — CC Madhya 12.160
dūre rahi' — držící se stranou — CC Antya 13.37
dūre rahu — když zanecháme stranou — CC Madhya 22.51
dūre rahu — nemluvĕ o — CC Antya 16.90
dūre rahu — nechme stranou — CC Antya 16.111
dūre varjana — pozornĕ se vyvarovat — CC Madhya 24.336
dūreṇa — zanech daleko — Bg 2.49
eta dūre — z takové dálky — CC Antya 14.115
hindure — hinduistovi — CC Ādi 17.198
kailā dūre — otevřel — CC Antya 14.60
kata dūre — jak daleko — CC Madhya 3.25
kata-dūre — kousek dál — CC Madhya 24.234
katho dūre — z dálky — CC Antya 2.154
kichu alpa-dūre — kousek od Pána — CC Antya 1.28
paḍilā kata-dūre — padl na vzdáleném místĕ — CC Antya 6.46
pāṇḍureṇa — bílým — SB 6.7.2-8
pāṇḍureṇa — výrazně bílým — SB 8.15.19
rahu dūre — nehledĕ na — CC Antya 9.108
rahu dūre — když ponecháme stranou — CC Antya 16.124, CC Antya 16.147
vidure — Vidura — CC Antya 19.69
vidureṇa — Vidurou — SB 3.4.27, SB 4.17.8
vidureṇa anujena — od svého mladšího bratra Vidury — SB 1.13.29
vidurera — Vidury — CC Madhya 10.138