Synonyms Index

divam — na vyšších planetách — SB 3.6.28
divam — na vyšší planety — SB 3.17.20
divam — nebe — SB 4.5.3, SB 10.46.46
divam — na nebeské planety — SB 4.7.57, SB 7.7.11, SB 8.23.24, SB 9.9.12, SB 9.24.35
divam — do duchovního světa, na Vaikuṇṭhu — SB 5.19.8
divam — nebeské planety — SB 7.2.16
divam — sídla na vyšších planetách — SB 7.3.6
divam — vyšší planetární soustava zvaná Svargaloka — SB 8.11.5
divam — celý meziplanetární prostor — SB 8.19.34
divam — nebeské království — SB 9.17.13
divam — do svých nebeských domovů — SB 10.2.42
divam — na nebesa — SB 10.27.28
divam — do nebe — SB 10.34.18, SB 11.4.15, SB 11.30.40
divam — nebesa — SB 10.37.14
divam — nebes — SB 10.75.10
divam — do duchovního nebe — SB 12.2.29
divam — do duchovního svĕta — SB 12.2.33
divam gatā — odebrala se na nebeské planety — SB 10.5.29
gāṇḍīvam — Arjunův luk — Bg 1.29
gāṇḍīvam — jménem Gāṇḍīva — SB 10.58.14
gāṇḍīvam — Gāṇḍīva — SB 10.89.32
gāṇḍīvam — luku Gāṇḍīva — SB 10.89.36
gāṇḍivam — -Gāṇḍīva — SB 1.9.15
sa-divam — i nebeskými planetami — SB 12.9.15
tri-divam — nebeské planety — SB 1.12.5, SB 9.20.29
tri-divam — na nebeské planety — SB 6.18.77
tridivam — planetární soustavu polobohů — SB 8.23.19
tridivam — nebeské planety — SB 9.4.51