Synonyms Index

astra-dhṛti — držení zbraní — CC Madhya 20.221
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ — jedenáct Rudrāṇī — SB 3.12.13
dhṛti — odhodlaností — Bg 18.26
dhṛti — trpělivost — SB 5.5.10-13
dhṛti — stálost — CC Madhya 24.11, CC Madhya 24.12
dhṛti — vytrvalost — CC Madhya 24.174
dhṛti — pravidelnĕ nosit — CC Madhya 24.333
dhṛti — odhodlání — CC Antya 17.49
dhṛti-dhanam — pokladnici Mého odhodlání — CC Antya 1.190
dhṛti-gṛhītayā — opírající se o přesvědčení — Bg 6.25
dhṛti-mān — kdo není slabý a ztrápený ani za nešťastných okolností — SB 11.11.32
dhṛti-mān — pevný v odhodlání — SB 11.18.33
dhṛti-śabde — slovem dhṛti — CC Madhya 24.180
dhṛti-yuktena — jenž upevnil své odhodlání — SB 11.23.5
dhṛtiḥ — stálost — Bg 10.34
dhṛtiḥ — přesvědčení — Bg 13.6-7
dhṛtiḥ — neochvějnost — Bg 16.1-3
dhṛtiḥ — odhodlanost — Bg 18.33, Bg 18.34, Bg 18.35, Bg 18.43
dhṛtiḥ — trpělivost — SB 7.10.8
dhṛtiḥ — trpělivost (kṣatriya si zachovává důstojnost i za nepříznivých zvratů) — SB 7.11.22
dhṛtiḥ — Dhṛti — SB 9.13.26, SB 9.23.12
dhṛtiḥ — ovládání — CC Madhya 19.213
dhṛtiḥ — výdrž — CC Madhya 24.181
dhṛtiḥ — odhodlání — SB 11.17.17
dhṛtiḥ — neochvĕjnost — SB 11.19.32, SB 11.19.39
dhṛtiḥ — Vĕrnost — SB 11.31.7
dhṛtim — stálost — Bg 11.24
dhṛtim — sebeovládání — SB 9.7.24
dhṛtim — trpělivost, sebeovládání — SB 9.14.17-18
dhṛtim — své odhodlání — SB 11.23.41
dhṛtimān — klidný, nikdy neztrácí inteligenci — CC Madhya 23.73
dhṛtimān — neochvĕjný — SB 11.23.39
dhṛtimanta — zcela prostoupeni — CC Madhya 24.185
mahā-dhṛtim — velkou trpĕlivost — CC Ādi 4.260
mahādhṛtiḥ — syn jménem Mahādhṛti — SB 9.13.16
nija-dhṛtiḥ — Nijadhṛti — SB 5.20.26
śata-dhṛtiḥ — Pán Brahmā — SB 7.4.1, SB 11.6.20
śata-dhṛtiḥ — Pánem Brahmou — SB 11.4.5
śatadhṛti-ādibhiḥ — osobnostmi, jako je Pán Brahmā a další polobozi — SB 9.10.33
satyadhṛtiḥ — Satyadhṛti — SB 9.21.27, SB 9.21.35
sudhṛtiḥ — jmenoval se Sudhṛti — SB 9.2.29
vidhṛtiḥ — Vidhṛti — SB 9.12.3-4