Synonyms Index

adharmaḥ — osobnost bezbožnosti — SB 1.17.25
adharmaḥ — hříšné činnosti — SB 1.17.38
adharmaḥ — nespravedlnost — SB 3.21.55
adharmaḥ — principy bezbožnosti — SB 6.1.40
adharmaḥ — odklon od usměrňujících zásad — SB 6.1.43
adharmaḥ — bezbožné činnosti — SB 6.1.45
adharmaḥ — co je v rozporu s náboženstvím — SB 9.4.39-40
adharmaḥ — bezbožný čin — SB 10.44.7, SB 10.78.29
bhāgavatāḥ dharmāḥ — oddané činnosti živých bytostí — SB 1.4.31
deha-dharmāḥ — základní tělesné potřeby — SB 3.21.17
dharmaḥ — zaměstnání — SB 1.2.6, SB 1.2.8, SB 1.17.10-11, SB 1.18.45, SB 3.16.18
dharmaḥ — přirozenost — SB 1.5.25
dharmaḥ — osobnost náboženských zásad — SB 1.16.18
dharmaḥ — předepsaná povinnost — SB 1.17.16, SB 2.8.18
dharmaḥ — osobnost náboženství — SB 1.17.17, SB 1.17.22
dharmaḥ — příslušná předepsaná povinnost — SB 2.8.17
dharmaḥ — náboženská příslušnost — SB 2.8.18
dharmaḥ — král Yudhiṣṭhira — SB 3.1.36
dharmaḥ — povinnost — SB 3.7.34, SB 11.17.21
dharmaḥ — vlastnosti — SB 3.26.49
dharmaḥ — je postup — SB 4.4.17
dharmaḥ — náboženské obřady — SB 4.8.64
dharmaḥ — Dharma — SB 4.9.20-21, SB 5.23.5, SB 9.23.33
dharmaḥ — král náboženství — SB 4.15.15
dharmaḥ — systém náboženství — SB 4.19.24-25, SB 11.21.18
dharmaḥ — náboženský obřad — SB 4.25.39
dharmaḥ — náboženská zásada — SB 4.27.26, SB 6.10.9, SB 7.11.8-12, SB 8.20.2
dharmaḥ — skutečná úroveň náboženství, bhakti-yoga — SB 5.5.19
dharmaḥ — náboženské principy — SB 6.1.40, SB 7.10.45
dharmaḥ — Yamarāja či Nadduše — SB 6.1.42
dharmaḥ — zbožné činnosti — SB 6.1.45
dharmaḥ — náboženské zásady pro vykonávání obřadů — SB 6.4.46
dharmaḥ — kdo přijímá formou náboženského obřadu — SB 6.4.52
dharmaḥ — náboženský princip — SB 6.7.28, SB 6.16.43, SB 11.18.47
dharmaḥ — povinnosti — SB 7.5.51
dharmaḥ — povinnosti týkající se zaměstnání — SB 7.11.31
dharmaḥ — náboženské činnosti — SB 7.14.30-33
dharmaḥ — tento náboženský proces — SB 7.15.74
dharmaḥ — princip náboženství — SB 8.5.40
dharmaḥ — dva odlišné druhy náboženství — SB 8.7.25
dharmaḥ — předepsané povinnosti — SB 8.14.4
dharmaḥ — je naše povinnost — SB 8.21.13
dharmaḥ — Yamarāja — SB 9.4.57-59
dharmaḥ — syn přezdívaný Dharma — SB 9.23.15
dharmaḥ — zosobněné náboženství — SB 9.24.53-55
dharmaḥ — povinnosti vůči Mému manželovi — CC Antya 1.152