Synonyms Index

adharma — bezbožné — SB 1.14.5
adharma — zásady bezbožnosti — SB 1.15.45
adharma — principy bezbožnosti — SB 1.17.32, SB 6.1.47
adharma — bezbožné zásady — SB 1.17.40, CC Madhya 20.219
adharma — bezbožnosti — SB 4.13.39, SB 12.1.38, SB 12.3.24
adharma — bezbožnému — SB 4.24.41
adharma — bezbožná — CC Ādi 3.61
adharma — bezbožným způsobem — SB 10.49.22
adharma — bezbožnému jednání — SB 11.10.29
adharma-bahulaḥ — plný bezbožnosti — SB 6.16.41
adharma-bahulena — s přebytkem bezbožnosti — SB 5.6.10
adharma-bandhuḥ — přítel bezbožnosti — SB 1.17.31
adharma-jam — vytvořené bezbožnými činy — SB 6.2.17
adharma-jñāḥ — protože neznali náboženské zásady — SB 9.18.41
adharma-jñāḥ — ti, kdo o náboženství nic nevĕdí — SB 12.3.38
adharma-kṛt — největší darebák — SB 4.14.12
adharma-kṛtaḥ — ten, kdo jedná bezbožně — SB 1.17.22
adharma-lakṣaṇāḥ — charakterizovaná bezbožnými činnostmi — SB 6.1.3
adharma-lakṣaṇaiḥ — tĕmito vlastnostmi bezbožnosti — SB 12.3.22
adharma-pādaiḥ — nohama bezbožnosti — SB 12.3.20
adharma-śākhāḥ — jež jsou různými druhy bezbožnosti — SB 7.15.12
adharma saṁhāra — potlačující zásady bezbožnosti — CC Ādi 5.113
adharma-śīla — kteří jsou bezbožní — SB 9.5.6
adharma-śīlasya — bezbožného člověka — SB 3.5.3
adharma-ūrmiṣu — ve vlnách bezbožnosti, jako je kāma, krodha, lobha a moha — SB 8.7.30
adharma-vartinaḥ — ti, kdo nedodržují védské nebo jiné usměrňující zásady — SB 5.26.37
adharma-vartine — který podlehl bezbožnosti (neboť proklel svého nevinného žáka) — SB 9.13.5
adharma-vat — pokládající je za bezbožné — SB 7.15.12
adharmaḥ — osobnost bezbožnosti — SB 1.17.25
adharmaḥ — hříšné činnosti — SB 1.17.38
adharmaḥ — nespravedlnost — SB 3.21.55
adharmaḥ — principy bezbožnosti — SB 6.1.40
adharmaḥ — odklon od usměrňujících zásad — SB 6.1.43
adharmaḥ — bezbožné činnosti — SB 6.1.45
adharmaḥ — co je v rozporu s náboženstvím — SB 9.4.39-40
adharmaḥ — bezbožný čin — SB 10.44.7, SB 10.78.29
adharmam — bezbožnost — Bg 18.31, Bg 18.32, SB 8.20.25-29, SB 10.61.25, SB 11.16.7
adharmam — principy bezbožnosti — SB 6.2.5-6
adharmam — bezbožný čin — SB 9.9.26-27
adharmam — démony či bezbožné osoby — CC Madhya 13.79, SB 10.90.48
adharmasya — bezbožnosti — Bg 4.7, CC Ādi 3.22, SB 10.50.10
adharmasya — nemorálnosti — SB 2.6.10
adharmasya — Bezbožnost — SB 4.8.2
adharmasya — bezbožných činností — SB 5.26.3
adharmasya — bezbožného jednání — SB 6.1.38
adharmataḥ — bezbožnĕ — SB 10.45.28
akhila-dharma-bhāvanam — který je Pánem všech náboženských zásad či povinností lidské bytosti — SB 8.1.16
akhila-dharma-setave — jejíž paprsky jsou považovány za most přes celý vesmír — SB 9.5.6