Synonyms Index

ācārya purandara — Ācārya Purandara — CC Madhya 11.160
ādara — úctu — CC Ādi 16.30
ādara — uctivým — SB 12.12.54
ādara kara — prokazuješ úctu — CC Antya 3.219
ādara kare — prokazuje úctu — CC Antya 8.47
ādara kariyā — projevující úctu — CC Madhya 14.115
ādaraḥ — úcta, péče — CC Madhya 11.30
ādaraḥ — velká úcta — SB 11.19.24
ādaraṇīya — být uctíván — SB 8.5.22
ādarāt — s náležitým ohledem — SB 1.1.5
ādarāt — úctou — SB 3.14.44-45
ādarāt — uctivě — SB 4.4.26
adri-kandaram — jeskyně v hoře — SB 7.12.20
āmāra daraśane — navštívit Mne — CC Antya 3.26
āmāre daraśana — pohled na mĕ — CC Madhya 11.230
anādaraṇa — nevšímavosti — SB 10.84.31
āra svarūpa- -dāmodara — a Svarūpa Dāmodara, Jeho tajemník — CC Madhya 1.253
ari-dara — podle disku a lastury — SB 5.7.7
arthera bhāṇḍāra — pokladnice poznání — CC Madhya 24.284
asura-udara-antaram — do břicha velkého démona — SB 10.12.26
ati-udāraḥ — nejštĕdřejší — CC Madhya 23.1
ati-udāram — nejshovívavější — SB 3.28.32
badara — jako plod badara — SB 10.35.25
bādarāyaṇa — Vyāsadeva — SB 3.5.19
bādarāyaṇaḥ — Vyāsadeva — SB 1.1.7, SB 8.13.15-16, SB 9.22.21-24
bādarāyaṇaḥ — Vedavyāsa — SB 1.7.1, SB 9.22.25
bādarāyaṇaḥ — -Vyāsadeva — SB 1.9.6-7
bādarāyaṇaḥ — Śrīla Vyāsadeva — SB 12.4.42
bādarāyaṇe — ó synu Bādarāyaṇy (Vyāsadeva) — SB 8.1.31
bādarāyaṇiḥ — syn Vyāsadeva — SB 1.7.11, SB 1.19.40
bādarāyaṇiḥ — Śukadeva Gosvāmī — SB 6.4.3, SB 6.15.12-15, SB 6.18.22, SB 8.1.33, SB 10.12.44
bādarāyaṇiḥ — Śukadeva Gosvāmī, syn Vyāsadeva — SB 6.14.8
bādarāyaṇiḥ — Vyāsadevův syn, Śukadeva Gosvāmī — SB 8.24.4
bādarāyaṇiḥ — Śukadeva, syn Vyāsadevy — CC Madhya 24.117
bādarāyaṇiḥ — Śukadeva — SB 10.80.5
bādarāyaṇiḥ — Śukadeva, syn Bādarāyaṇy Vedavyāsy — SB 12.6.8
bahu-udaram — mnohá břicha — Bg 11.23
bale dāmodara — Dāmodara Gosvāmī pokračoval — CC Madhya 14.164
bhāṇḍāra — pokladnici — CC Ādi 7.24
bhāṇḍāra — pokladnice — CC Ādi 7.24, CC Ādi 10.49, CC Madhya 21.44
bhāṇḍāra — zásoba — CC Ādi 8.21
bhāṇḍāra — tohoto skladištĕ — CC Madhya 2.84
bhāṇḍāra — sklad — CC Madhya 3.159
bhāṇḍāra — zásoby — CC Madhya 4.100
bhāṇḍāra — plný sklad — CC Antya 20.83
bhāṇḍāra-koṭhari — jako různé komnaty v pokladnici — CC Madhya 21.48
bhuvana-sundara — ó nejkrásnĕjší v celém stvoření — CC Madhya 24.52
bindu-mādhava-daraśane — navštívit Pána Bindu-Mādhavu — CC Madhya 19.38
caraṇa-daraśana — pohled na lotosové nohy — CC Madhya 9.159
ciḍāra — rýžových vloček — CC Antya 6.79