Synonyms Index

adāma — budeme se podílet — SB 3.5.49
adāma — budeme sdílet — SB 3.20.51
anumodamānāḥ — všichni schvalující — SB 1.19.19
arim-dama — ó přemožiteli nepřátel (Viduro) — SB 3.4.5
arim-dama — ó hubiteli nepřátel — SB 4.25.36
arim-dama — ó králi, hubiteli nepřátel — SB 5.13.19
arim-dama — ó králi Parīkṣite, přemožiteli nepřátel — SB 6.12.35
arim-dama — ó králi Parīkṣite, který vždy dokážeš přemoci nepřítele — SB 6.17.25
arim-dama — ó Mahārāji Parīkṣite, pokořiteli všech nepřátel (jako například smyslů) — SB 8.5.24
arim-dama — ó Mahārāji Parīkṣite, pokořiteli nepřátel — SB 8.10.32-34
arim-dama — ó králi, který dovedeš pokořit nepřítele — SB 8.24.32
arim-dama — ó Mahārāji Parīkṣite, přemožiteli nepřátel — SB 9.3.28
arim-dama — ó přemožiteli nepřátel — SB 10.23.30, SB 11.9.9
arim-dama — ó přemožiteli nepřátel (Parīkṣite) — SB 10.41.28
arim-damaḥ — který byl schopný porazit svého nepřítele — SB 6.12.24
arimdamaḥ — přemožitel nepřátel — SB 12.1.26
arindama — ó přemožiteli nepřátel — SB 6.2.21, SB 11.9.19
asādhu-damanam — (kůň který) pokořuje zlé — SB 12.2.20
avasyandamānā — teče — SB 5.17.8
bādāma — mandle — CC Madhya 14.27, CC Antya 18.104
dāma — provaz — SB 1.8.31
dāma — na girlandě — SB 3.16.20
dāma — provazem — SB 4.11.27
dāma — s girlandou — SB 10.35.21
dāma — se šňůrami — SB 10.60.6
dama — ovládání smyslů — SB 5.9.1-2
dama-kartuḥ — svrchovaný vládce — SB 7.1.25
dama-śarīrī — s tělem určeným k sebeovládání — SB 3.31.19
dāma-udareṇa — Kṛṣṇou, jenž měl provaz uvázaný kolem břicha — SB 10.10.27
dāmabhiḥ — provazy — SB 1.13.42, SB 5.1.14, SB 6.3.13, SB 10.58.46
dāmabhiḥ — s girlandami — SB 10.60.6
damaghoṣa-suta — Śiśupāla, syn Damaghoṣi — SB 10.52.40
damaghoṣa-suta-ādīnām — syna Damaghoṣi (Śiśupāly) a dalších — SB 7.10.41
damaghoṣa-sutaḥ — Śiśupāla, syn Damaghoṣi — SB 7.1.18
damaghoṣa-sutaḥ — Damaghoṣův syn (Śiśupāla) — SB 10.74.30
damaghoṣaḥ — Damaghoṣa — SB 9.24.39
damaghoṣaḥ viśālākṣaḥ — Damaghoṣa a Viśālākṣa — SB 10.82.26
damaḥ — ovládání mysli — Bg 16.1-3
damaḥ — sebeovládání — Bg 18.42, CC Madhya 19.213, SB 11.19.32, SB 11.19.39
damaḥ — vláda nad smyslovými orgány — SB 1.16.26-30
damaḥ — trest — SB 1.18.41
damaḥ — trest (holí, argumentum ad baculum) — SB 7.5.16
damaḥ — ovládání smyslů (nedovolovat jim jednat bez omezení) — SB 7.11.8-12
damaḥ — (jmenoval se) Dama — SB 9.2.29
damaḥ — přemáhající — SB 10.69.17
damam — pod vlivem — SB 2.7.20
damam — trest — SB 3.16.25, SB 4.26.24, SB 5.26.6, SB 10.16.33
damam — přemožitele — SB 10.76.27
damam — sebeovládání — SB 11.14.10