Synonyms Index

* pañca-vidhaḥ — skládající se z pěti smyslů pro získávání poznání (očí, uší, nosu, jazyka a hmatu) — SB 10.2.27
+ ca — a — SB 10.2.26
ā-caṇḍāla — dokonce i tĕm nejnižším z lidí, známým jako caṇḍālové — CC Madhya 15.41
ā-caṇḍāla — i caṇḍāla, nejnižší z lidí — CC Madhya 15.108
ā-caṇḍālam — dokonce i pro caṇḍāly — CC Madhya 15.110
ā-caṇḍāle — dokonce mezi caṇḍāly — CC Ādi 4.40
ā-caṇḍāle — každému, i té nejnižší osobĕ — CC Madhya 1.251
ā-mānasa-acalāt — až po horu Mānasa — SB 4.16.14
ā-śva-cāṇḍāla — dokonce včetnĕ psů a pojídačů psů — SB 10.24.28
a-tat-racanayā — pro rozšiřování hmotných činností, mylně ztotožňující tělo s vlastním já — SB 5.6.19
ā-viriñcāt — počínaje Pánem Brahmou — SB 5.15.13
abhicakṣate — se nazývá — SB 3.11.36
abhicakṣate — považovaná — SB 3.12.52
abhicakṣate — hledí na — SB 4.3.18
abhicakṣīta — viděl — SB 5.8.14
abhicāra — v podobě zlovolnosti — SB 5.9.19
abhicāra — ničivými kouzly — SB 7.5.43-44
ābhicāra — vytvořeného obřadem abhicāra — SB 10.66.35
abhicāra-vidhānena — obřadem známým jako abhicāra (určeným k zabití nebo jinému poškození nepřítele) — SB 10.66.31
abhicāraḥ — určený k násilí — SB 10.66.40
abhicaran — kdo chce zvítězit nad nepřítelem — SB 2.3.9
abhicaran — jednání se zlými úmysly — SB 3.19.13
abhicaran — zamýšlející uškodit — SB 10.66.31
ābhicārikam — vykonanou s úmyslem ublížit — SB 12.6.27
abhiṣecanam — obřadnou koupel — SB 10.7.4
abhiṣecanam — koupání — SB 11.27.35
abhiṣecanam — korunovaci — SB 12.2.26
ābhiṣecanikāḥ — potřeby pro instalaci Božstva — SB 8.8.11
ābhiṣecanikāni — různé předměty potřebné pro vykonání obřadu — SB 4.15.11
abhiṣiñcantyaḥ — smáčející (těla svých synů) — SB 9.10.47
abhiṣiñcantyaḥ — a postřikující — SB 10.75.14
abhiṣiṣeca — pokropil — CC Madhya 19.119, CC Madhya 24.350
abhivandita-caraṇaḥ — jehož lotosové nohy byly uctívány — SB 5.13.24
abhiyā-cate — když o ně žádal — SB 5.18.6
abhiyācate — žebrá — SB 3.22.13
abhyācaṣṭa — -blahopřál — SB 1.9.11
abhyacaṣṭa — pokusil se hovořit — SB 3.13.5
abhyacaṣṭa — začal hovořit — CC Antya 19.70
abhyācaṣṭum — popisovat — SB 8.5.14
abhyarcatām — uctívané — SB 3.8.26
abhyarcatī — uctívají — SB 3.15.22
abhyarcayan — během řádného přijetí — SB 1.13.38
abhyarcayan — tak pokračovalo jeho uctívání — SB 4.8.73
abhyarcayet — má uctívat — SB 6.19.16
abhyaṣecayat — dosadil na trůn — SB 11.31.25
abhyaṣiñcan — dosadili na trůn — SB 4.14.2
abhyaṣiñcan — koupaly — SB 5.15.10
abhyaṣiñcan — obřadnĕ vykoupali — SB 10.79.7
abhyaṣiñcan — pokropili svatou vodou — SB 10.84.47
abhyaṣiñcat — korunován — SB 1.15.38