Synonyms Index

abrahmaṇya — proti bráhmanské kultuře — SB 9.20.30
abrahmaṇya-bhaya-āvahām — nahánějící strach králům, kteří nechovali žádnou úctu k bráhmanské kultuře — SB 9.16.18-19
abrahmaṇyāḥ — zbavena bráhmanské kultury — SB 1.17.27
abrahmaṇyāḥ — neoddaný brāhmaṇské třídĕ — SB 10.90.39
abrahmaṇyaḥ — kde neexistuje žádná oddanost brāhmaṇům — SB 11.21.8
abrahmaṇyam — hříšní, neberoucí ohledy na náboženské zásady vyhlášené brāhmaṇy — SB 9.15.15
brahmaṇya — oddaní brāhmaṇské kultuře — CC Madhya 16.218
brahmaṇya — který je pozorný k brāhmaṇům — SB 10.52.28
brahmaṇya — oddaný brāhmaṇům — SB 10.64.31
brahmaṇya — který má v oblibĕ brāhmaṇy — SB 10.69.15
brahmaṇya — jenž je oddaný brāhmaṇům — SB 10.81.15
brahmaṇya — tĕch, kdo ctí brāhmaṇskou kulturu — SB 10.84.20
brahmaṇya-deva — ó Pane brāhmaṇské kultury — CC Madhya 5.88
brahmaṇya-deva — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž je milostivý k brāhmaṇům — CC Madhya 5.159
brahmaṇya-devaḥ — vládce bráhmanské kultury — SB 4.21.38
brahmaṇya-devaḥ — Nejvyšší Pán brāhmaṇské kultury — CC Madhya 5.1
brahmaṇya-devasya — uctívaného Pána brāhmaṇů — SB 4.21.49
brahmaṇya-devasya — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož uctívají všichni brāhmaṇové — SB 7.10.42
brahmaṇya-devasya — Nejvyššího Pána, jenž zvláštĕ přeje brāhmaṇům — SB 10.81.41
brahmaṇya-devāya — Jenž je uctíván těmi nejkvalifikovanějšími brāhmaṇy — SB 5.19.3
brahmaṇya-devāya — Pánovi transcendentalistů — SB 8.17.25
brahmaṇya-devāya — Nejvyššímu Pánu, jehož uctívaným božstvem jsou brāhmaṇové — SB 9.11.7
brahmaṇya-devāya — Pánu, kterého uctívají lidé patřící k brāhmaṇské kultuře — CC Madhya 13.77
brahmaṇya kare — dávají milodary brāhmaṇům — CC Antya 6.198
brahmaṇyaḥ — lidé, kteří jsou poslušní a uctiví k brāhmaṇům — SB 1.12.19
brahmaṇyaḥ — oddaný oddaným nebo brāhmaṇům — SB 1.14.34
brahmaṇyaḥ — velký příznivec bráhmanské kultury — SB 4.16.16
brahmaṇyaḥ — oddaný brāhmaṇů — SB 5.4.7
brahmaṇyaḥ — ten, kdo spočívá v Nejvyšší Absolutní Pravdě — SB 6.15.18-19
brahmaṇyaḥ — s výchovou a vzděláním řádného brāhmaṇy — SB 7.4.31-32
brahmaṇyaḥ — oddaný brāhmaṇům — SB 10.51.14, SB 10.81.2
brahmaṇyaḥ — soucitný vůči brāhmaṇům — SB 10.80.9
brahmaṇyāḥ — slavní ochránci bráhmanské kultury — SB 9.2.16
brāhmaṇyaḥ — oddaný bráhmanské kultuře — SB 10.71.6
brahmaṇyam — uctivý k brāhmaṇům — SB 4.12.12
brahmaṇyam — uctivému k brāhmaṇům — SB 10.72.17
brahmaṇyam — dychtivost vždy sloužit brāhmaṇům — SB 11.17.17
brahmaṇyānām — tĕch, kdo byli uctiví k brāhmaṇům — SB 11.1.8
brahmaṇyānām — z tĕch, kdo jsou oddaní brāhmaṇské kultuře — SB 11.16.35
brahmaṇyasya — nejvyššího vůdce bráhmanské kultury — SB 3.16.17
brahmaṇyasya — milovník bráhmanské kultury — SB 4.13.21
brahmaṇyasya — k bráhmanské kultuře či k brāhmaṇovi — SB 8.21.12
brahmaṇyasya — který byl oddaný brāhmaṇům — SB 10.64.25
brahmaṇyatā — věrnost bráhmanským zásadám — SB 7.11.22
brahmaṇyatā — oddanost brāhmaṇům — SB 10.81.15
brahmaṇyatā-guṇa — vlastnosti dokonalého brāhmaṇy — CC Antya 7.166
brahmaṇyatām — o laskavosti vůči brāhmaṇům — SB 10.81.41
brahmaṇyāya — tomu, kdo pečuje o blaho brāhmaṇů — SB 11.29.31