Synonyms Index

abhāvāya — aby odstranil — SB 1.13.49
abhāvāya — za účelem zničení — SB 8.14.9
abhavāya — ve věcech spasení — SB 1.15.17
abhavāya — pro zabití — SB 3.18.4
abhavāya — pro osvobození z hmotné existence — SB 4.12.6
abhavāya — pro porážku — SB 8.21.21
abhavāya — za účelem záhuby — SB 10.27.9
abhavāya — pro osvobození — SB 10.87.46
abhavāya — aby transcendoval hmotnou existenci — SB 11.20.14
abhāvayan — rozvíjeli — SB 3.20.10
abhāvayan — zaplnili — SB 4.1.46-47
abhāvayataḥ — toho, kdo se neustálil — Bg 2.66
antaḥ-bhavāya — Jemu, který v nich pobývá — SB 2.4.12
anubhāvayan — dokonale meditující — SB 11.29.44
anubhāvayantaḥ — neustále myslí na — SB 5.22.17
apunaḥ-bhavāya — o nesmrtelné postavení — SB 5.19.25
asambhavāya — ukončení dalšího neštěstí — SB 2.4.13
bhavāya — povznesení — SB 1.1.13
bhavāya — pro dobro — SB 1.3.7, SB 1.11.7, SB 10.2.41
bhavāya — pro rozkvět — SB 1.4.12
bhavāya — pro udržování — SB 1.10.25
bhavāya — pro povýšení — SB 1.14.35-36, SB 4.14.21
bhavāya — mající vesmír — SB 3.9.21
bhavāya — Pánu Śivovi — SB 4.1.49-52
bhavāya — Pána Śivu — SB 4.1.66
bhavāya — pro zrození — SB 5.1.13
bhavāya — pro zdokonalení — SB 7.3.13
bhavāya — pro lepší rozvoj či upevnění — SB 8.5.23
bhavāya — pro rozvoj — SB 8.7.20
bhavāya — pro zlepšení situace — SB 8.21.21
bhavāya — pro hmotnou úroveň — SB 10.2.37
bhavāya — v zájmu povznesení — SB 10.10.34-35
bhavāya — ve prospĕch — SB 10.27.9
bhavāya — pro blaho — SB 10.27.20, SB 10.41.46, SB 10.69.44
bhāvayām babhūva — zplodil — SB 5.1.24
bhāvayamānaḥ — vždy považoval — SB 5.7.6
bhāvayan — považoval — SB 3.23.47
bhāvayantaḥ — těšící jeden druhého — Bg 3.11
bhāvayanti — a také chrání — SB 1.15.24
bhāvayanti — meditují — SB 3.15.6
bhāvayantu — potěší — Bg 3.11
bhāvayase — projevuje — SB 2.5.5
bhāvayata — když potěšíte — Bg 3.11
bhāvayataḥ — který medituje — SB 11.29.15
bhāvayati — udržuje — SB 1.2.34
bhāvayatī — myslící na — SB 8.17.19
mahā-anubhāvāya — nejdokonalejší realizovaná duše neboli Nadduše — SB 6.16.25
mahā-anubhāvāya — nejmocnějšímu — SB 6.19.7
mahā-anubhāvāya — jehož existence je nepochopitelná — SB 8.6.8
mat-bhāvāya — Mého stavu bytí — Bg 13.19