Synonyms Index

āpana-bhavane — do svých domovů — CC Madhya 19.3
ātma-sambhāvanena — falešnou slávou — SB 5.26.30
bhavane — v domě — SB 3.1.6
bhavane — doma — SB 5.5.28
bhavane — v domĕ — CC Ādi 7.58, SB 12.2.18
bhavane — v sídle — SB 10.58.22
bhavane — ve svém sídle — SB 10.70.29
calilā bhavane — vrátil se do svého obydlí — CC Madhya 15.258
indra-bhavane — na dvoře krále Indry — SB 9.14.15-16
mahā-indra-bhavane — v domě Indradeva — SB 1.15.12
mahendra-bhavane — sídle nebeského krále — SB 7.4.9-12
murāri-bhavane — v domĕ Murāriho Gupty — CC Ādi 17.19
nā yāya bhavane — nevrací se domů — CC Madhya 9.164
rāghava-bhavane — v domĕ Rāghavy — CC Antya 2.35
sambhāvane — jako vysvĕtlení — CC Madhya 24.153
sva-bhavane — do svého domova — CC Madhya 5.91
sva-bhavane — do králova paláce — CC Madhya 5.128
tomāra bhavane — do tvého domu — CC Antya 3.30
yajña-bhāvane — ochránce oběti — SB 4.7.48