Synonyms Index

abhavan — takto se stali — SB 1.4.23
abhavan — nestalo se — SB 1.10.6
abhavan — vytvořeno — SB 2.5.31
abhavan — objevili se — SB 4.22.48
abhavan — projevilo se — SB 4.24.13, SB 10.88.4
abhavan — byli zplozeni — SB 4.27.9, SB 9.3.27
abhavan — byly — SB 6.10.28, SB 6.14.13, SB 10.45.3
abhavan — bylo — SB 6.14.11, SB 10.1.11, SB 10.52.21, SB 11.2.21
abhavan — objevují se — SB 6.15.24
abhavan — byli — SB 6.16.4, SB 9.17.1-3, SB 10.79.24, SB 12.6.14
abhavan — nastalo — SB 6.18.70
abhavan — uchopili za přední část těla Vāsukiho — SB 8.7.2
abhavan — všichni se stali — SB 8.7.14
abhavan — byli stvořeni — SB 8.8.5
abhavan — byly stvořeny — SB 8.8.5
abhavan — narodili se — SB 9.24.47-48
abhavan — objevily se — SB 10.11.55, SB 12.9.11
abhavan — projevily se — SB 11.24.5
abhibhavanti — přemohou — SB 6.1.12, SB 10.8.18, SB 10.26.21
abhibhavanti — jsou schopni zabít — SB 10.11.56
advaita-bhavana — do domu Advaity Ācāryi — CC Madhya 3.139
advaita-bhavana — do domu Advaity Prabhua — CC Madhya 7.19
akhila-dharma-bhāvanam — který je Pánem všech náboženských zásad či povinností lidské bytosti — SB 8.1.16
akrūra-bhavanam — do Akrūrova domu — SB 10.48.12
ananya-bhāvān — oddaní — SB 6.18.64
ananya-bhāvānām — kteří chovali výlučnou lásku — SB 10.54.54
anubhāvān — sláva — SB 5.25.8
anubhāvānām — těch, kdo uvažují — SB 6.8.32-33
anubhāvānām — Jeho vliv — SB 10.23.51
āpana bhavana — do svého domova — CC Antya 2.141
āpana-bhavana — do svého domu — CC Antya 6.143, CC Ādi 17.98, CC Madhya 1.99, CC Madhya 6.26
āpana-bhavana — do svého obydlí — CC Madhya 16.44
āpana-bhavane — do svých domovů — CC Madhya 19.3
ātma-bhāvanaḥ — neustále toužící povznést živé bytosti — SB 4.22.16
ātma-bhāvanam — který vytváří všechny živé bytosti — SB 3.15.6
ātma-sambhāvanaḥ — kteří se starají jen o vlastní obživu — SB 4.17.26
ātma-sambhāvanena — falešnou slávou — SB 5.26.30
bhava-bhāvanaḥ — udržovatel stvoření — SB 1.10.2
bhava-bhāvanaḥ — stvořitel tohoto vesmíru — SB 5.2.15
bhavān — ty, ctihodný — Bg 1.8
bhavān — vy — SB 1.5.6
bhavān — Tvojí Milostí — SB 1.5.16
bhavān — ctěný — SB 1.5.20
bhavān — vy (ctěný) — SB 1.6.2
bhavān — jsi — SB 1.13.23, SB 10.51.27
bhavān — tebe — SB 1.13.28, SB 5.10.24