Synonyms Index

abhavam — stal se — SB 1.5.23
abhavam — který není zrozený či stvořený — SB 6.5.12
abhavam — žil jako — SB 7.15.69
abhavam — stal jsem se — SB 10.3.41
abhavam — jež jsou příčinou ukončení hmotné existence — SB 10.87.20
abhibhavam — vniknutí — SB 10.16.8
abhibhavam — porážka — SB 10.53.57
amṛta-udbhavam — který vzešel ze stloukání oceánu — Bg 10.27
anu-bhavam — život za životem — SB 10.83.12
anubhāvam — vliv — SB 1.5.31
anubhāvam — -slávě — SB 1.9.19
anubhāvam — Svou moc — SB 5.4.1
anubhāvam — charakter — SB 6.18.17
anubhāvam — činnostem — SB 7.10.47
anubhāvam — jako výsledek tohoto vlivu — SB 9.10.27
anubhāvam — působení — SB 10.25.24
anubhāvam — moc — SB 10.72.5
anubhāvam — (projevu) moci — SB 10.74.1
anubhāvam — o vlivu — SB 12.8.31
anubhavam — jehož vĕdomí — SB 10.84.33
anubhavam — (což přináší) zážitek — SB 10.87.16
anuprabhavam — mocnou — SB 10.87.32
anya-bhāvam — jiného vědomí než vědomí Kṛṣṇy — SB 9.9.48
apunaḥ-bhavam — osvobození od hmoty — SB 1.18.13
apunaḥ-bhavam — splynutí s Nejvyšším — SB 4.24.57, CC Madhya 22.55
apunaḥ-bhavam — splynutí se září Brahmanu — SB 4.30.34
apunaḥ-bhavam — osvobození od opětovného zrození v hmotném těle — SB 6.11.25
apunaḥ-bhavam — konec opakovaného rození (osvobození) — SB 9.21.12
apunaḥ-bhavam — osvobození od opakovaného zrození — SB 10.16.37
apunaḥ-bhavam — osvobození — SB 11.14.14
apunaḥ-bhavam — nemuset se rodit a umírat — SB 11.20.34
apunaḥ-bhavam — osvobození od dalšího zrození — SB 12.6.38
artha-abhāvam — bez podstaty — SB 3.7.18
asat-bhāvam — falešné pojetí života — SB 7.7.19-20
ātma-bhāvam — lásky — SB 2.4.4, SB 2.4.3-4
ātma-bhāvam — jejich vlastní skutečné totožnosti — SB 12.3.50
ātma-prabhavam — zdroj všech — CC Madhya 22.28, CC Madhya 22.112, CC Madhya 24.142
ātma-prabhavam — původ jejich stvoření — SB 11.5.3
bhagavat-bhāvam — schopnost zapojit se do služby Pánu — CC Madhya 8.275, CC Madhya 25.129
bhagavat-bhāvam — schopnost sloužit Pánu — CC Madhya 22.72, SB 11.2.45
bhava-bhāvam — Jenž je původem hmotného stvoření — SB 5.17.18
bhāvam — povahu — Bg 7.15, Bg 9.11, SB 11.15.27
bhāvam — existenci — Bg 7.24
bhāvam — přirozenost — Bg 8.6
bhāvam — podstatu — Bg 18.20
bhāvam — extáze — SB 1.3.39
bhāvam — důvěrná náklonnost a láska — SB 1.5.39
bhāvam — náznaky — SB 3.14.14
bhāvam — oddaná služba — SB 3.29.8
bhāvam — extázi — SB 6.4.43