Synonyms Index

bhavadbhiḥ — vámi všemi — SB 1.2.5, SB 8.11.44
bhavadbhiḥ — tvoje vznešenost — SB 1.7.46
bhavadbhiḥ — vámi — SB 1.18.23, SB 3.16.3, SB 5.3.17, SB 5.5.26, SB 7.7.28, SB 10.1.22
bhavadbhiḥ — tebou — SB 1.19.32
bhavadbhiḥ — ty — SB 3.2.19, SB 11.30.47
bhavadbhiḥ — jako jsi ty, vznešený — SB 4.18.7
bhavadbhiḥ — vámi démony — SB 8.21.23
bhavadbhiḥ — Vámi — SB 10.41.48
bhavadbhiḥ — díky tobĕ — SB 11.2.9
bhavadbhiḥ — vámi, vznešenými osobnostmi — SB 12.12.2