Synonyms Index

a-tat-prabhāva-vidaḥ — aniž by chápali jeho vznešené postavení — SB 5.9.8
abhava — ó nezrozený — SB 4.3.12
abhāvaḥ — změna povahy — Bg 2.16
abhāvaḥ — smrt — Bg 10.4-5
abhavaḥ — jsi (a budeš v budoucnosti) — SB 7.9.38
abhavaḥ — z níž se neklesá do hmotné existence — SB 10.10.42
abhavaḥ — konec kolobĕhu zrození a smrti — CC Madhya 9.269
abhavaḥ api — dokonce i osvobození — SB 5.14.44
abhāvaiḥ — nepříliš přátelsky — SB 1.14.40
abhavam — stal se — SB 1.5.23
abhavam — který není zrozený či stvořený — SB 6.5.12
abhavam — žil jako — SB 7.15.69
abhavam — stal jsem se — SB 10.3.41
abhavam — jež jsou příčinou ukončení hmotné existence — SB 10.87.20
abhavan — takto se stali — SB 1.4.23
abhavan — nestalo se — SB 1.10.6
abhavan — vytvořeno — SB 2.5.31
abhavan — objevili se — SB 4.22.48
abhavan — projevilo se — SB 4.24.13, SB 10.88.4
abhavan — byli zplozeni — SB 4.27.9, SB 9.3.27
abhavan — byly — SB 6.10.28, SB 6.14.13, SB 10.45.3
abhavan — bylo — SB 6.14.11, SB 10.1.11, SB 10.52.21, SB 11.2.21
abhavan — objevují se — SB 6.15.24
abhavan — byli — SB 6.16.4, SB 9.17.1-3, SB 10.79.24, SB 12.6.14
abhavan — nastalo — SB 6.18.70
abhavan — uchopili za přední část těla Vāsukiho — SB 8.7.2
abhavan — všichni se stali — SB 8.7.14
abhavan — byli stvořeni — SB 8.8.5
abhavan — byly stvořeny — SB 8.8.5
abhavan — narodili se — SB 9.24.47-48
abhavan — objevily se — SB 10.11.55, SB 12.9.11
abhavan — projevily se — SB 11.24.5
abhavasya — toho, který se nikdy nerodí — SB 3.4.16
abhavasya — transcendentálního hmotné existenci — SB 3.28.23
abhavasya — nezrozeného — SB 5.6.15
abhavasya — pro Něhož neexistuje zrození, smrt či žití jako pro obyčejnou bytost — SB 10.2.39
abhavat — stalo se — SB 1.5.26, SB 8.5.11-12, SB 8.10.7, SB 9.10.51, SB 10.62.6
abhavat — objevil se — SB 1.19.25
abhavat — nastalo — SB 2.5.23, SB 10.18.2, SB 10.88.36
abhavat — vznikl — SB 3.5.27
abhavat — zjevil se — SB 3.11.35, SB 3.12.24
abhavat — vytvořený — SB 3.12.46
abhavat — stala se — SB 3.12.47, SB 9.1.22, SB 9.21.36, SB 10.16.67
abhavat — bylo — SB 3.19.3, SB 6.18.17, SB 7.5.10, SB 12.8.28
abhavat — emanovalo — SB 3.22.20
abhavat — vyvinul se — SB 3.26.35
abhavat — vyšel — SB 3.26.54