Synonyms Index

bhagavat-bhaktiḥ — oddaná služba Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.16.21
bhaktiḥ — oddanou službou — Bg 7.17
bhaktiḥ — láskyplná služba — SB 1.2.18, SB 11.17.2
bhaktiḥ — city oddané služby — SB 1.7.7
bhaktiḥ — transcendentální láskyplná služba — SB 1.13.2
bhaktiḥ — láska a oddanost — SB 5.13.22
bhaktiḥ — který je obdařen oddanou službou — SB 5.19.1
bhaktiḥ — oddaná služba Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 7.10.43-44
bhaktiḥ — vykonávání oddané služby — SB 7.11.23
bhaktiḥ — láska — CC Ādi 1.60, CC Madhya 22.86, CC Madhya 23.16
bhaktiḥ — oddanou službu — CC Ādi 8.58, CC Madhya 23.29
bhaktiḥ — devĕt druhů oddané služby, jako je śravaṇa, kīrtana a smaraṇa — CC Madhya 13.160
bhaktiḥ — čistá oddaná služba — SB 10.23.44, SB 11.14.21
bhaktiḥ — láskyplná oddanost — SB 11.19.24
bhaktiḥ — cesta oddanosti — SB 11.20.6
bhaktiḥ — láskyplná oddaná služba — SB 11.20.35
bhaktiḥ bhagavati — kultura bhakti, oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 10.8.51
bhaktiḥ harau — oddanost a služba Pánu — SB 10.7.1-2
bhaktiḥ uttamā — prvotřídní oddaná služba — CC Madhya 19.167
ekānta-bhaktiḥ — čistá oddaná služba — SB 7.7.55
hari-bhaktiḥ — oddaná služba — CC Ādi 8.17
mat-bhaktiḥ — oddaná služba Mnĕ — SB 11.17.16, SB 11.19.45
mat-viṣayā bhaktiḥ — oddaná služba ve vztahu ke Mnĕ — CC Madhya 24.61
mātṛ-bhaktiḥ — stejně uctivý jako ke své matce — SB 4.16.17