Synonyms Index

abhakta — neoddaný — CC Ādi 4.235, CC Antya 4.67
abhakta — neoddanými — SB 10.81.3
abhakta — neoddaným — SB 11.27.18
abhaktaḥ — bez čisté oddané služby — CC Madhya 19.50, CC Madhya 20.58, CC Antya 16.25
abhaktaiḥ — neoddanými — CC Madhya 23.100
abhaktaiḥ — tĕmi, kdo postrádají oddanost — SB 11.7.15
abhaktānām — neoddaných — SB 10.51.60
abhaktasya — toho, kdo není oddaný — SB 5.18.12
abhaktasya — ten, kdo není oddaný — CC Ādi 8.58
abhaktasya — neoddaného — CC Madhya 22.76
abhaktāya — tomu, kdo není oddaný — Bg 18.67
abhaktāya — neoddanému — SB 3.32.40, SB 11.29.30
advaita-ādi bhakta-vṛnda — a také osobností, jako je Advaita Ācārya a všichni oddaní — CC Madhya 2.94
advaita-ādi bhakta-vṛnda — a také oddaní, jako je Advaita Ācārya — CC Madhya 25.280
ajāta-rati sādhaka-bhakta — nezralí oddaní zamĕstnaní oddanou službou — CC Madhya 24.291
āra bhakta-gaṇa — ostatní oddaní — CC Madhya 14.67, CC Madhya 14.68
āra bhakta-gaṇa — jiní oddaní — CC Madhya 15.14
āra bhakta-gaṇe — další oddané — CC Madhya 14.72
āra bhakta-gaṇe — a ostatním oddaným — CC Antya 19.13
āra saba bhakta — všichni ostatní oddaní — CC Madhya 25.230
avibhaktam — nerozdělená — Bg 13.17
avibhaktam — nerozdělenou — Bg 18.20
bahu-bhakta — mnoho oddaných — CC Antya 6.45
bahu bhakta-gaṇa — mnoho oddaných — CC Madhya 16.129
bhagavat-bhaktaḥ — pokročilý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 6.15.18-19
bhakta — čistý oddaný — CC Ādi 1.61, CC Ādi 1.99, CC Madhya 6.267
bhakta — oddaného — CC Ādi 6.112, CC Madhya 4.190, CC Madhya 18.152
bhakta — oddanými — CC Antya 1.209, CC Antya 10.157
bhakta — oddaným — CC Madhya 6.257, CC Madhya 15.296
bhakta — všichni oddaní — CC Madhya 12.159, CC Madhya 15.182, CC Antya 1.53
bhakta — velký oddaný — CC Madhya 18.52
bhakta — Jeho oddaným — CC Antya 10.1
bhakta — Jeho oddanými — CC Antya 10.1
bhakta — ke Tvým oddaným — SB 10.48.26
bhakta — ke svým oddaným — SB 10.49.9, SB 10.51.42
bhakta — Tvých oddaných — SB 10.59.25
bhakta — svým oddaným — SB 10.62.3, SB 10.86.59
bhakta — se svým oddaným — SB 10.63.33
bhakta — se svými oddanými — SB 10.65.29
bhakta — pro oddané — SB 10.85.59
bhakta- -bhāva — nálada oddaného — CC Ādi 6.91
bhakta- -gaṇera — všech oddaných — CC Madhya 1.136
bhakta- -śaktikam — energii Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Ādi 7.6
bhakta- avatāra — inkarnace oddaného — CC Ādi 17.298
bhakta-ābhāsa — napodobenina oddaného — CC Antya 11.42
bhakta-abhimāna — považovat se za oddaného — CC Ādi 6.88