Synonyms Index

bhagavan — ó Osobnosti Božství — Bg 10.14, SB 3.5.40, SB 3.13.40, SB 4.8.81, SB 10.87.39
bhagavan — ó Nejvyšší — Bg 10.17
bhagavan — ó Ty, Jenž vlastníš všechna bohatství — SB 1.8.43
bhagavan — ó božská osobo — SB 1.13.39
bhagavan — Osobnost Božství — SB 1.16.26-30, SB 10.30.28
bhagavan — ó velký mudrci — SB 2.8.24, SB 3.7.37, SB 6.8.1-2, SB 8.14.1
bhagavan — ó můj pane, ó veliký — SB 3.5.10
bhagavan — ó mocný mudrci — SB 3.7.15, SB 6.14.23
bhagavan — ó mocný — SB 3.10.2, SB 4.22.42, SB 9.1.28
bhagavan — ó vznešený mudrci — SB 3.21.1, SB 7.1.48
bhagavan — můj milý Pane — SB 3.29.3, SB 11.16.2
bhagavan — ó můj pane — SB 4.6.43, SB 4.29.1, SB 5.26.4, SB 6.4.1-2, SB 7.11.2, SB 8.15.25, SB 9.1.17
bhagavan — můj pane — SB 4.7.13, SB 10.75.2, SB 12.6.5, SB 12.10.4
bhagavan — ó vlastníku veškerého bohatství — SB 4.7.34
bhagavan — můj Pane — SB 4.9.17
bhagavan — ó Pane, Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 4.24.61
bhagavan — ó velký světče — SB 5.16.2
bhagavan — ó velký mudrci (Śukadeve Gosvāmī) — SB 6.7.1
bhagavan — ó velká duše — SB 6.18.21
bhagavan — ó Nejvyšší Pane, ó Osobnosti Božství — SB 7.9.42
bhagavan — ó nejmocnější — SB 8.24.1, SB 10.10.1
bhagavan — ó nejmocnější mudrci — SB 8.24.2-3
bhagavan — ó velký brāhmaṇo — SB 9.4.14
bhagavan — ó mocný oddaný — SB 10.8.4
bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti — SB 10.28.5
bhagavan — ó pane (Śukadevo Gosvāmī) — SB 10.52.19
bhagavan — Nejvyšší Pán — SB 10.70.33
bhagavan — můj pane (Śukadevo Gosvāmī) — SB 10.80.1
bhagavan — ó Můj pane — SB 10.89.11
bhagavan — ó Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství — SB 11.6.13
bhagavan — Můj milý Pane — SB 11.7.16
bhagavan — Pán — SB 11.11.28
bhagavan — můj drahý pane — SB 12.3.16
bhagavān — inkarnace Boha — SB 1.1.7, SB 4.19.26, SB 8.13.15-16
bhagavān — inkarnací Osobnosti Božství — SB 1.3.40
bhagavān — Svrchovaný Pán — SB 1.5.20
bhagavān — mocná inkarnace Boha — SB 1.6.1
bhagavān — -transcendentálně mocný — SB 1.6.37
bhagavān — transcendentálně mocný — SB 1.7.1
bhagavān — -Osobnost Božství (Śrī Kṛṣṇa) — SB 1.9.3
bhagavān — -inkarnace Boha — SB 1.9.6-7