Synonyms Index

avyaktam — neprojevený — Bg 7.24, SB 1.3.32, SB 4.11.17, SB 8.5.29
avyaktam — neprojevené — Bg 12.1, Bg 13.6-7, SB 2.6.29, SB 2.10.34, SB 3.15.3, SB 6.4.47, SB 10.9.13-14
avyaktam — neprojeveného — Bg 12.3-4, CC Madhya 19.205
avyaktam — nezjištěný — SB 1.5.5
avyaktam — prvotní příčina hmotného stvoření — SB 2.1.34
avyaktam — neprojevená — SB 3.26.10, SB 12.4.19
avyaktam — neviditelná nebo neznámá živé bytosti — SB 6.1.54
avyaktam — neviditelný (jehož nelze poznat pomocí mysli a smyslů) — SB 8.3.20-21
avyaktam — celkovou hmotnou energii — SB 8.4.17-24
avyaktam — jehož nelze vnímat hmotnými smysly (ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ) — SB 10.3.24
avyaktam — do neprojeveného — SB 10.3.25
avyaktam — neprojevené (subtilní příčiny stvoření) — SB 10.84.19
avyaktam — do neprojevené přírody (pradhāny) — SB 11.3.12
avyaktam — hmotná příroda, prakṛti — SB 11.16.37
vyakta-avyaktam — projevené a neprojevené, hrubohmotné a jemnohmotné tělo — SB 6.1.54
vyakta-avyaktam — tento hmotný vesmírný projev, skládající se z příčiny a následku či hrubých a jemných podob — SB 10.10.29