Synonyms Index

avyāhata — bez narušení — SB 4.9.22
avyāhata — bez přerušení — SB 5.1.29
avyāhata — bez překážek — SB 6.17.2-3
avyāhata — nepřemožitelný — SB 9.15.17-19
avyāhata — aniž by byly oslabeny — SB 9.18.46
avyāhata — nevyčerpatelná — SB 9.23.26
avyāhata — nerušený — SB 10.64.11
avyāhata — neovlivnĕné — SB 10.84.33
avyāhata — aniž by jim cokoliv bránilo — SB 11.2.23
avyāhata-aiśvaryaḥ — aniž by omezil jakoukoliv formu absolutního majestátu (aiśvaryasya-samagrasya) — SB 10.8.36
avyāhata-gatiḥ — jehož nebylo možno zastavit — SB 9.15.17-19
avyāhatām — nepomíjivou — SB 4.15.16