Synonyms Index

avatatāra — sestoupil — SB 4.16.2, SB 5.1.7, SB 5.17.1, SB 6.18.9, CC Madhya 11.47
avatatāra — zjevil se jako inkarnace — SB 5.3.20